Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Πρόγραμμα για δέκα χρόνια από τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη

Πρόγραμμα για δέκα χρόνια από 
τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Tο ψηφοδέλτιο του Τριαντάφυλλου Αλμπάνη καταθέτει το πρόγραμμα δεκαέξι σημείων, πάνω στα οποία θα κινηθεί η «διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα βασικά εξ αυτών είναι η προστασία και διεύρυνση του δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου, της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και της συνεχούς χρηματοδότησης για την έρευνα, αλλά και η διαφάνεια και οι δημοκρατικές διαδικασίες στη διοίκηση, πράγμα που έχει αναφερθεί ως… δυσεύρετο, στην πολιτική που ακολούθησαν οι διοικήσεις των τελευταίων χρόνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο ίδιος ο κ. Αλμπάνης στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου του πριν από δέκα μέρες, είχε δείξει τη διάθεση να «κοπούν» οι γέφυρες με την πολιτική της απερχόμενης πρυτανικής αρχής, μιλώντας για «αλλαγή σελίδας» στο ίδρυμα. Στα διοικητικά, το ψηφοδέλτιο του κ. Αλμπάνη προτείνει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των συνεδριάσεων του πρυτανικού συμβουλίου που μέχρι τώρα ήταν κλειστές (ενίοτε γίνονταν και… εκτός πανεπιστημίου), ανάλογα με τα θέματα που θα έρχονται προς συζήτηση, καθώς και την ετήσια λογοδοσία της πρυτανείας. Στα οικονομικά, εκτός από τις περικοπές σε δαπάνες όπως η ανάθεση καθαρισμού και φύλαξης σε τρίτους, αλλά και η εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν τα ποσά που δαπανά το πανεπιστήμιο για ενέργεια, τηλεφωνία κ.λπ. Επίσης, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για εκπόνηση δεκαετούς διαχειριστικού προγράμματος, που θα περιλαμβάνει τα φλέγοντα ζητήματα της εξέλιξης σχολών και τμημάτων, τις υποδομές και την οργάνωση των υπηρεσιών του. «Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Η αξιοποίηση και η ορθολογιστική στελέχωση όλων των τμημάτων με επιστημονικό, διοικητικό και ειδικό προσωπικό θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση του έργου που καλείται να επιτελέσει το πανεπιστήμιο» αναφέρει σε μια από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της διακήρυξής του, το σχήμα.
Το βάρος στην έρευνα
Ακόμη, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, στα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα ισχύουν και την καλύτερη οργάνωσή τους. Εκεί, το σχήμα αναφέρεται σε ένα ακόμη «καυτό» θέμα που αποτέλεσε σημείο τριβή και σχεδόν… νέμεση για την απερχόμενη πρυτανεία: τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών, για την οποία ο κ. Αλμπάνης και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και τη διευρυμένη εκπροσώπηση όλων των τμημάτων. Τέλος, σχεδιάζουν τη δημιουργία ομάδας υποστήριξης και υποβολής ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων, την ενίσχυση του δικτύου οριζοντίων ερευνητικών εργαστηρίων, τη διάθεση σε σχολές και τμήματα κονδυλίου για συμμετοχή σε συνέδρια και την υποστήριξη των ερευνητικών συνεργασιών.


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: