Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Μηδενίζεται ο μαθητής σε περίπτωση αντιγραφής

Απαγορεύεται «διά ροπάλου» η αντιγραφή με οιονδήποτε τρόπο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς το υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει αυστηρότατες κυρώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το υπουργείο.
Αν ο μαθητής που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο αντιγραφής ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλον τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσαεξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της μέλη και τον γραμματέα. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.


ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: