Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Αιτήσεις για εισαγωγή Κυπρίων φοιτητών στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 τρεις (3) Κύπριους φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουλίου στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση σε έντυπο το οποίο μπορούν να πάρουν από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
β) Ενδεικτικό φοίτησης τουλάχιστο μέχρι την τρίτη τάξη Γυμνασίου και άλλα πιστοποιητικά σπουδών.
γ) Πιστοποιητικό γέννησης.
δ) Πιστοποιητικό από τον Κοινοτάρχη στο οποίο να φαίνεται το κύριο επάγγελμα των γονέων.
ε) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για τους άρρενες υποψήφιους.
στ) Πιστοποιητικό ιατρού ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταξύ 15 - 22 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: