Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Οι αλλαγές στις συντάξεις σε δασκάλους και καθηγητές

Σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών επέρχονται με τον νέο ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή και οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τεθεί επισήμως σε εφαρμογή αναφέρει Το Βήμα (20/7/2010).
Σε επεξηγηματικό κείμενο των διατάξεων του νέου νόμου που συνέταξε ο κ. Ι. Μπαλάγκας ειδικός συνεργάτης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) επισημαίνεται ότι επέρχονται δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ιδιαιτέρως των μητέρων με ανήλικα παιδιά, καθώς και των τρίτεκνων μητέρων για τους δασκάλους, αλλά και τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει άλλωστε για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Ορίζεται ωστόσο στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου, όπως ακριβώς και στον νόμο 3847 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου 2010, ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης ως 31.12.2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου νόμου. Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αφορούν τόσο τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.
Με απλά λόγια, όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως 31.12.2010, μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και το 2011 και το 2015 και οποιαδήποτε άλλη χρονολογία χωρίς καμία μεταβολή ούτε στα όρια ηλικίας ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης, ενώ δεν θα έχουν «ποινή» στο ύψος της σύνταξής τους αν φύγουν μετά το 2010.
Από το kapistri

Δεν υπάρχουν σχόλια: