Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Η αργία του Αγίου Πνεύµατος


Ο κ. Γιώργος Σµοκοβίτης, από τη Λαµία, γράφει για τη διαφορετική µεταχείριση πολιτών κατά την αργία του Αγίου Πνεύµατος.
«Η Αγία Τριάς είναι οµοούσιος και αδιαίρετος.
Και είναι το ίδιο για όλους τους χριστιανούς χωρίς καµία άλλη διάκριση.  Διαιρούν όµως και διασπούν αυτή την ενότητα και εισάγουν διάκριση πολύ µακράν της χριστιανικής πίστεως αλλά και της ισότητας των χριστιανών ενώπιον Θεού όσοι καθιερώνουν αργία εορτής του Αγίου Πνεύµατος αλλά για µερικούς µόνο

χριστιανούς, εξαιρώντας άλλες οµάδες χριστιανών τους οποίους αποκλείουν από την αργία. Δηλαδή, ενώ καθιερώνεται ως αργία η εορτή του Αγίου Πνεύµατος π.χ. για τους δηµοσίους υπαλλήλους και για άλλες κατηγορίες “πνευµατικώς” εργαζοµένων χριστιανών, όµως για άλλους πνευµατικά ή χειρωνακτικά εργαζόµενους δεν ισχύει η εορτή αυτή ως αργία και εργάζονται υποχρεωτικά π.χ. υπάλληλοι σούπερ µάρκετ ως εάν αυτοί να µην χρησιµοποιούν καθόλου “πνεύµα” στην εργασία τους. Το Αγιο Πνεύµα ενυπάρχει και φωτίζει εξίσου όλους τους χριστιανούς ανεξαρτήτως οποιασδήποτε πνευµατικής ή χειρωνακτικής βιοποριστικής εργασίας τους, είναι το πνεύµα της ψυχής µας, κατοικεί στην ψυχή όλων, είναι φως ψυχής και νου σε οποιοδήποτε επάγγελµα και αν χρησιµοποιείται.
Γι’ αυτό θεωρώ τελείως παράλογο και απαράδεκτο να καθιερώνεται ως αργία η εορτή του Αγίου Πνεύµατος για τους δηµοσίους υπαλλήλους και όχι ως αργία για άλλες κατηγορίες οποιωνδήποτε εργαζοµένων. Εποµένως αργία του Αγίου Πνεύµατος ή για όλους ή για κανέναν. Και όπως για την γέννηση του Υιού του Θεού δεν νοείται για κανέναν διάκριση για την αργία της εορτής των Χριστουγέννων, δεν νοείται και διάκριση για την αργία της εορτής του Αγίου Πνεύµατος.
Οταν έχει επικρατήσει η ισότητα των πιστών διαφορετικών θρησκειών, ποιος θα τολµήσει να διατηρήσει αυτή την ανισότητα µεταξύ των ίδιων των χριστιανών – Ελλήνων ή και αλλοεθνών – πολιτών;».

Από KAPISTRI

Δεν υπάρχουν σχόλια: