Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

76 κενές οργανικές θέσεις έχει το πανεπιστήμιο

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα τονίζει μεταξύ άλλων στην αίτησή του ότι το διοικητικό προσωπικό που διαθέτει αυτή τη στιγμή, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, ενώ τονίζει ότι με τη λήξη των συμβάσεων έργου και την αποχώρηση των συμβασιούχων εργαζόμενων, πολλές διοικητικές υπηρεσίες δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εντυπωσιακά όμως είναι και τα νούμερα που παραθέτει το ίδρυμα: (Κατά την τελευταία τριετία (2008, 2009, 2010) αποχώρησαν από το Πανεπιστήμιό μας πενήντα επτά διοικητικοί υπάλληλοι (20- 20 - 17 μέχρι σήμερα), ενώ είχαν προσληφθεί ή μεταταγεί δέκα πέντε κατά την ως άνω τριετία, με αποτέλεσμα να έχει πλέον τεθεί σε κίνδυνο η εξασφάλιση στοιχειώδους ομαλής λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών). 
Το ίδρυμα ζητάει να εγκριθούν οι πιστώσεις ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις με μετατάξεις από υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες. Το θέμα ήταν και το πρώτο με το οποίο ασχολήθηκε το νέο πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητώντας ουσιαστικά μόνιμες θέσεις προσωπικού μετά από αρκετά χρόνια κατά τα οποία στο πανεπιστήμιο έμπαιναν σχεδόν αποκλειστικά συμβασιούχοι.
Ηπειρωτικός Αγών

Δεν υπάρχουν σχόλια: