Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδεισης

Μετά την πλήρωση των θέσων των μελών των οικείων ΠΥΣΔΕ της περιφερείας Ηπείρου,θα ήθελα να διατυπώσω ένα ερώτημα.Με ποιά διαδικασία έγινε η πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτερβάθμιας Εκπαίδεισης;Ποιοί μετείχαν ή συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων;Υπήρξε επιτροπή ή μόνη της γυναικός αρχή, τουτέστιν της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου;Ελήφθησαν υπ' όψιν μετρήσιμα κριτήρια και αν ναί, ποιά ακριβώς;Επειδή στην αίτηση, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να συμπεριλάβουν μήνες διανυθείσης υπηρεσίας ως Διευθυντές Σχολείων και οι αντίστοιχες Διευθύνσεις να επικυρώσουν αυτό,αποτελούσε κριτήριο για αξιολόγηση; Αν ναί, ελήφθη υπ' όψιν; Αν όχι, γιατί ζητήθηκε;
Αν μπορεί κάποιος ή μάλλον κάποια να απαντήσει, η απάντηση θα είναι ευπρόσδεκτη.Αν όχι, θα επανέλθω.


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: