Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Έτσι θα διδάσκεται το μάθημα της Αγάπης

Αποκαλύπτουμε όλα όσα περιλαμβάνει 
για το μάθημα των Θρησκευτικών το νέο αναλυτικό πρόγραμμα 
Φωτογραφία
Ισως ξαφνιαστούν κάποιοι όταν διαπιστώσουν πως τα Θρησκευτικά αποτελούν ένα χρήσιμο μάθημα για μια πολυπολιτισμική κοινωνία», είχε πει τον Ιούλιο του 2009 ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων, Γιώργος Τσιάκαλος. Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2010, ο ίδιος παρέδωσε στον υπουργείο Παιδείας τα νέα αναλυτικά προγράμματα που ετοίμασαν οι αρμόδιες επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο.
Εκτός από την Ιστορία και τα Νέα Ελληνικά, την «τριάδα» με τα μαθήματα που είχαν χαρακτηριστεί ως τα πιο ευαίσθητα, συμπλήρωνε το μάθημα των Θρησκευτικών. Το νέο αναλυτικό είναι έτοιμο και ο καθένας μπορεί να το μελετήσει. Αν του έδιναν διαφορετική ονομασία, ίσως να έπρεπε να το αποκαλέσουν το μάθημα της αγάπης, αφού έχει ως στόχο να διδάξει στον κάθε μαθητή την αγάπη για τον Θεό, τη φύση, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό του, την αγάπη για τις μεγαλύτερες αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της δημιουργίας.
Η Επιτροπή για τα Θρησκευτικά, την οποία αποτελούν ο αναπληρωτής καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Φωτίου και ο σύμβουλος του ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σταύρος Γιαγκάζογλου, αναφέρει τα εξής:
«Το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως υπηρετείται με το παρόν πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται, αφενός, από την κατήχηση και υπερβαίνει, αφετέρου, τη θρησκειολογική θεώρηση. Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους μαθητές την ορθόδοξη πίστη και το πανανθρώπινο διαχρονικό φαινόμενο της θρησκείας. Επιπλέον, οι κύριοι στόχοι του μαθήματος των Θρησκευτικών - που είναι η βίωση αρμονικής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση - βοηθούν και προάγουν την επίτευξη των στόχων μιας δημοκρατικής και ανθρώπινης Παιδείας. Το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης, προτείνει το ελεύθερο άνοιγμα στο Θεό, προβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου και την ακεραιότητα της δημιουργίας, επιδιώκει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, συμβάλλει στην ειρήνη και την αδελφοσύνη, προωθεί το όραμα της καταλλαγής και της αλληλεγγύης ανθρώπων και λαών, πράγματα που αποτελούν βασικές επιδιώξεις της Παιδείας».
Πιο κάτω παρατίθενται οι βασικοί άξονες του αναλυτικού προγράμματος:
Το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών είναι οργανωμένο και δομημένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές του «Αναλυτικού Προγράμματος για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας» και εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν:
1
Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων.
Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν την εικόνα της Εκκλησίας και των σύγχρονων θρησκευμάτων για το Θεό, τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση, όπως αυτή εκφράζεται στην πίστη, στην παράδοση, στα σύμβολα, στα κείμενα, στα μνημεία της/τους κ.ά., για την πορεία της/τους μέσα στην ιστορία και για την αποτύπωση της μαρτυρίας της/τους σε έργα πολιτισμού. Επίσης, του θρησκευτικού φαινομένου ως προσπάθειας του ανθρώπου να φωτίσει το οντολογικό του πρόβλημα. 2Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθήτριες και οι μαθητές να καλλιεργήσουν ήθος αρμονικής κοινωνίας με τον Θεό, τον εαυτό τους, το συνάνθρωπό τους και τη φύση. Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, επιδιώκονται:
- Ανοικτότητα προς το υπερβατικό, ενίσχυση της αυτογνωσίας, αδελφική σχέση με τον οποιοδήποτε συνάνθρωπο, λειτουργική σχέση με τη φύση. - Προσωπικό άνοιγμα προς τον Θεό, σεβασμός της παράδοσης ως καινοποίησης ζωής, πάλη με τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα.
- Περιχώρηση της ελευθερίας και της αγάπης, της διαφοράς και της ενότητας, του προσώπου και της κοινωνίας, ως των πλέον ουσιωδών χαρακτηριστικών της ζωής.
- Θετική στάση απέναντι στην ισότητα των φύλων, των φυλών και των εθνών.
- Αναγνώριση και σεβασμός του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να νοηματοδοτεί διαφορετικά την ανθρώπινη ζωή σε όλες τις πτυχές της και υιοθέτηση αγωνιστικής στάσης απέναντι σε φαινόμενα μισαλλοδοξίας.
- Κριτικός αναστοχασμός γύρω από θέματα που αφορούν τη θρησκεία, τη θρησκευτική συνείδηση και την αθρησκεία.
- Ανάπτυξη και καλλιέργεια ενδιαφέροντος και ευθύνης για τα δρώμενα στο τοπικό και στο παγκόσμιο σκηνικό.
- Ενεργός συμμετοχή στη δημοκρατική ευρυθμία της πολιτείας και στις προσπάθειες για ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και λαών.
3
Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που θεωρούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα ως ικανότητες κλειδιά. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν ικανότητα για: 1) Εμπειρική συνάντηση με το υπερβατικό (εφόσον ελεύθερα υιοθετήσουν αυτή την προοπτική), ενσυναίσθηση και δημιουργική αυτοέκφραση, επικοινωνία και καρποφόρο διάλογο με τον άλλο, πράξεις συνεργασίας και αλληλεγγύης. 2) Αλληλεπίδραση και σύζευξη θεωρίας και πράξης, δημιουργική παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής. 3) Κριτική σκέψη έναντι οποιουδήποτε δεδομένου, σύγκριση, σύνθεση και αξιολόγηση για περαιτέρω πρόοδο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Αξιολόγηση χωρίς ανταγωνισμό και αντιπαλότητα
Η αξιολόγηση στο μάθημα των Θρησκευτικών αφορά: Τον διδάσκοντα, τον κάθε μαθητή, τους σκοπούς, τη διαδικασία μάθησης, την οργάνωση της τάξης, τις δραστηριότητες, την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση. Μεταξύ άλλων αξιολογείται η ικανότητα του διδάσκοντος να προετοιμάζει και να επιτυγχάνει τους σκοπούς, το περιεχόμενο, την εκδίπλωση του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών και των μαθητριών. Ακόμα, να προάγει ισότιμα γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, με ισότιμο τρόπο για όλους τους μαθητές. Με ξεκάθαρα κριτήρια ελέγχου του αποτελέσματος, γίνεται αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση κάθε μαθητή από τον διδάσκοντα, από τον ίδιο τον μαθητή και κάθε άλλο συμμαθητή. Με συνεχή ανατροφοδότηση και αναστοχασμό, δημιουργία ατομικών και συλλογικών φακέλων, η αξιολόγηση σκοπεύει να διαπιστώσει την πρόοδο κάθε μαθητή μέσα στο χρόνο. Η αξιολόγηση στο μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποβλέπει στον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα ακοινώνητων ατόμων, αλλά στη συναδέλφωση και τη συνύπαρξη έτερων εταίρων.
Εμπλουτίστε τη διδασκαλία του μαθήματος Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗμεθοδολογία του μαθήματος περιλαμβάνει οποιαδήποτε στρατηγική διδασκαλίας προάγει τη θεογνωσία και την αυτογνωσία, την κοινωνικότητα και τη φυσική θεωρία. Τούτο προϋποθέτει πολυπρισματική ανάλυση και κριτική και ελεύθερη υιοθέτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Σε μικροεπίπεδο ο διδάσκων επιλέγει/δοκιμάζει οποιαδήποτε μέθοδο κρίνει κατάλληλη προς τούτο. Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη οι υπαρξιακές ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα, η ετοιμότητα και το στυλ μάθησης κάθε μαθητή. Διαφορετικοί μαθητές με διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ικανότητες, διαφορετικά κίνητρα, αποτελούν τις διάφορες τάξεις μικτής ικανότητας.
Συνεπώς διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας, με διαφορετική προσέγγιση/ συμμετοχή/ εργασία για κάθε μαθητή είναι η κατάλληλη διδακτική προσέγγιση. Με επίκεντρο τον μαθητή, με πλήρη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, με τη χρήση πολυποίκιλου υλικού και κατάλληλης τεχνολογίας, με την εκμάθηση διαφορετικών τρόπων μάθησης, ο διδάσκων καλείται να εμπλέξει όλους τους μαθητές στην παιδευτική διαδικασία.
Εξατομικευμένα και συνεργατικά, με τη συμμετοχή του όλου ανθρώπινου ψυχοσωματικού δυναμισμού, αναδεικνύονται και καλλιεργούνται όλα τα χαρίσματα όλων των μαθητών και των μαθητριών, μέσα σε δημοκρατικό και ευχάριστο κλίμα εργασίας. Όλοι οι μαθητές, με τρόπους συνεργατικούς και αλληλεπίδραση, μαθαίνουν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη όλων στη ζωή.
Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας προσφέρει σημαντικά στην όλη κατεύθυνση του μαθήματος.
»
Η χρήση του κυβερνοχώρου για άντληση πληροφοριών, ανάλυση, έλεγχο και αξιοποίησή τους »Οι ψηφιακοί δίσκοι »Τα ντοκιμαντέρ »Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μαθήτριες από άλλες χώρες και θρησκείες »Η εποπτικοποίηση σχετικών θεμάτων »Η δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης στο διαδίκτυο »Η δημιουργία διδακτικών σεναρίων είναι μερικά παραδείγματα για το πώς οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν τη γνώση.
Ταυτόχρονα το μάθημα μπορεί να εμπλουτισθεί - πέραν ασφαλώς της γραφικής και πατερικής γραμματείας, της τέχνης και της παράδοσης - με κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα, φωτογραφίες και πίνακες, μουσική και κινηματογράφο. 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: