Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 421 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Την πρόσληψη 157 εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και 264 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, οι 157 νεοπροσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία της...
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Σύμφωνα με το υπουργείο οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 01/11/2010 έως και την Τετάρτη 03/11/2010. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, προσλαμβάνονται 220 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09 και ΠΕ10 με πλήρες ωράριο και 44 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 με μειωμένο ωράριο για τα σχολεία Γενικής Παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από 1 μέχρι 3 Νοεμβρίου 2010. Οι πίνακες με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: