Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Λίγο κράτησε η χαρά της πρότασης των δεξιών γερμανικών κομμάτων

"Δεν είναι υποχρεωτικό να μιλάνε Γερμανικά στην αυλή του σχολείου οι αλλοδαποί μαθητές": Αυτή είναι η απόφαση της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας στη Γερμανία. Πολύ λίγο κράτησε η πρόταση των Φιλελευθέρων και των Χριστιανοδημοκρατών της Βαυαρίας για υποχρεωτική χρήση της γερμανικής γλώσσας σε όλους τους χώρους του σχολείου. Παρ΄όλο που η συζήτηση για τη χρήση της γερμανικής γλώσσας σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις και όλους τους χώρους είναι μια πάρα πολύ μακριά ιστορία, δεν κατάφεραν τελικά να περάσουν αυτή την άποψη κι έτσι παραμένουμε στα παλιά: Είναι επιθυμητή και αναγκαία η γνώση της γερμανικής γλώσσας, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί υποχρέωση στους μαθητές να τη χρησιμοποιούν και στα διαλείμματα στην αυλή του σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές οι αλλοδαποί μαθητές  χρησιμοποιούν μεταξύ τους όχι μόνο τη μητρική τους γλώσσα, αλλά ένα μίγμα από μια γλώσσα που μόνο αυτοί την καταλαβαίνουν. Οι εκπαιδευτικοί παραπονούνται ότι η γλωσσική ευχέρεια των αλλοδαπών μαθητών στη γερμανική γλώσσα είναι πολύ χαμηλή και ανεπαρκής για να παρακολουθήσει κανείς τα μαθήματα χωρίς πρόβλημα. Αποτέλεσμα αυτής της γλωσσικής ανεπάρκειας είναι η αδυναμία πολλών ξένων μαθητών να αποκτήσουν τον καταληκτικό τίτλο του υποχρεωτικού σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι δύσκολα θα βρουν θέση μαθητείας και θα απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: