Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Δημιουργικός στόχος στα χέρια των μαθητών

Πρωτότυπες δραστηριότητες που αποσκοπούν
 στην καλλιέργεια σημαντικών κοινωνικών αξιών
Φωτογραφία
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την ανακήρυξη του έτους 2011 σε «Ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων, που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου έθεσε από την πλευρά του ως υπό έμφαση στόχο για τη σχολική χρονιά 2010-2011 το στόχο: «Σεβασμός-ΕυθύνηΑλληλεγγύη». Το ζητούμενο είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους, μέσα από τον εθελοντισμό και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, να σκεφτούν και να προβληματιστούν πάνω στις τρεις μεγάλες αξίες, που διαχρονικά στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, τη δυνατότητα μιας κοινωνίας να λύνει με αποτελεσματικότητα τα προβλήματά της και τελικά να προσφέρει ευτυχία στους πολίτες της.
Στο πλαίσιο πρόσφατης συνάντησης με όλους τους διευθυντές των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η γενική συντονίστρια του γραφείου προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, Σούλα Ιωάννου, παρουσίασε δραστηριότητες που μπορούν να αναλάβουν τα σχολεία, ή καλύτερα οι ίδιοι οι μαθητές, αφού, όπως επισημαίνει, το πιο σημαντικό συστατικό της επιτυχίας είναι η ενεργός συμμετοχή των παιδιών. Η κ. Ιωάννου δεν εισηγείται τυποποιημένες δράσεις όπως συνέδρια, έρευνες και συγγραφή ποιημάτων, αλλά πρωτότυπες και δημιουργικές, που δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στους μαθητές.
Μερικές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:
- Δημιουργία εθελοντικής ομάδας μαθητών, η οποία θα αναλαμβάνει τη διατήρηση της σειράς στο σχολικό κυλικείο.
- Σύσταση ομάδας η οποία σε εθελοντική βάση, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα, θα βοηθά στην επίλυση μικροπροβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή του σχολείου. - Στελέχωση ομάδας εθελοντών, η οποία θα έχει ως έργο να «υποδέχεται» και να βοηθά στην προσαρμογή παιδιών που μετεγγράφονται στο σχολείο από άλλη σχολική μονάδα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
- Μετατροπή από τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, απομονωμένων χώρων της αυλής όπου παρατηρείται παραβατική συμπεριφορά σε χώρους παιχνιδιού.
- Δημιουργία κοινωνικών μαθητικών ομίλων, που θα έχουν ως στόχους την καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, την αναβάθμιση της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς και την ευαισθητοποίηση των μελών τους στα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω τους.
- Συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλα προγράμματα ανακύκλωσης.
- Επιλογή, από τους μαθητές, χώρου του σχολείου ή και της κοινότητας που κρίνουν ότι χρειάζεται αναδιαμόρφωση και λήψη πρωτοβουλιών για υλοποίηση των προτάσεών τους.
- Εντοπισμός και συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα ή την ευρύτερη περιοχή ή ακόμα και σε άλλη χώρα π.χ. Ραδιομαραθώνιος, Τelethon, Green Dot, Unisef, Greenpeace κ.λπ.
- Συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.
- Τοποθέτηση ειδικού μικρού δοχείου σε συγκεκριμένο χώρο της αυλής του σχολείου, στο οποίο τα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας θα μπορούν να αφήνουν υπολείμματα του φαγητού τους ή και τυποποιημένη τροφή για τα αδέσποτα ζώα, που τυχόν μπαινοβγαίνουν στο χώρο. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί ακόμα δοχείο νερού για τον ίδιο σκοπό.
- Υιοθεσία, μέσω χρηματικής συνδρομής, ζώων που διαβιούν σε διάφορα καταφύγια στην Κύπρο ή το εξωτερικό από τάξεις του σχολείου ή από το σύνολο της σχολικής μονάδας.
- Τοποθέτηση πινακίδας σε κεντρικό σημείο του σχολείου, στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να αναρτούν ανακοινώσεις για θέματα που τους αφορούν. Την ευθύνη για τη διαχείριση της πινακίδας μπορεί να έχει το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο.
- Ετοιμασία πικ-νικ με σπιτικά εδέσματα από τα παιδιά κάθε τμήματος για τις σχολικές εκδρομές. - Διοργάνωση, μια φορά το χρόνο, μικρού παζαριού, το οποίο να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων χωρίς την εμπλοκή μέλους του διδακτικού προσωπικού και διαχείριση και αξιοποίηση των εσόδων από τους ίδιους τους μαθητές.
- Οργάνωση διαφόρων σχολικών γιορτών από τα ίδια τα παιδιά.
- Οργάνωση των δραστηριοτήτων με τέτοιο τρόπο, ώστε κάποιοι μαθητές να «διδάσκουν» εθελοντικά στους συμμαθητές τους διάφορες δεξιότητες.
- Διδασκαλία από ομάδες παιδιών σε διάφορα μαθήματα.
Στην παρουσίασή της, η κ. Ιωάννου επισήμανε ότι η επιθυμητή διαδικασία εφαρμογής των δραστηριοτήτων προβλέπει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Τόνισε ειδικότερα ότι τα παιδιά πρέπει να νιώσουν ότι το σχολείο εμπιστεύεται την κρίση τους, αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους, ενθαρρύνει τον προβληματισμό, υποστηρίζει τη διερεύνηση και αναζήτηση λύσεων σε ποικίλα προβλήματα της καθημερινότητάς τους εντός ή εκτός του σχολικού χώρου. «Η επιτυχία οποιασδήποτε δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κατά πόσο ο μαθητής θεωρεί ότι αυτή αποτελεί απόρροια των προβληματισμών του και προσπάθεια ανταπόκρισης στις ανάγκες του», όπως χαρακτηριστικά είπε. Για λόγους προβληματισμού, σημείωσε ακόμα, ότι η αντίστοιχη λατινική λέξη για το ρήμα σέβομαι είναι respectare που σημαίνει «κοιτάζω γύρω μου». Πρόσθεσε, λοιπόν, ότι οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να καθοδηγούνται και να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς, σε κάθε προσπάθεια άσκησης ουσιαστικής και όχι συμβολικής επιρροής, στις συνθήκες ζωής τους τόσο στο άμεσο όσο και στο έμμεσο περιβάλλον τους. Πρέπει ακόμα να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευθύνες και να συνεργάζονται, όπως επίσης οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε ανασκόπηση της διαδικασίας, εντοπισμό των στοιχείων που συνέβαλαν στην υλοποίηση των στόχων της δράσης, διάκριση των παραγόντων που δυσχέραναν την όλη διαδικασία, επαναπροσδιορισμό μεθόδων και πρακτικών που ακολουθήθηκαν και τέλος αναγνώριση της σημαντικότητας της δικής τους προσωπικής εμπλοκής, στην όλη διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, θα πρέπει να καλλιεργηθεί, από το σχολείο, η αντίληψη ότι η πιο σημαντική επιβράβευση που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε αναλαμβάνει δράση για επίλυση προβλημάτων, είναι η ίδια η λύση τους και η διαβίωσή του σε καλύτερες συνθήκες ζωής.
Συμπερασματικά
Σύμφωνα με την υπεύθυνη του γραφείου Αγωγής Υγείας, μόνο μέσα από δραστηριότητες που έχουν ως προαπαιτούμενο τη δική τους εμπλοκή και δράσ η μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν τους παρ άγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους και να βελτιώσουν ή και να εξαλείψουν εκείνους που την υποβαθμίζουν.Μακροπρόθεσμα, η συγκεκριμένη εμπλοκή θα προσ φέρει στο κοινωνικό σύνολο ενεργούς πολίτες που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη πρωτοβουλιών για βελτίωση του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντός τους, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες και τη μοναδικ ότητα των υπόλοιπων πολιτώνκαι δρώντας αλληλ έγγυα προς τις ανάγκες των συνανθρώπων τους.
Φωτογραφία
Δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές να ?βιώσουν τις υπό έμφαση αξίες ?εμπλακούν ενεργά ?δρουν για το κοινό καλό ?συνεργαστούν με άλλους ?ακούσουν και να ακουστούν ?έχουν λόγο και ρόλο στο σχολείοέχουν λόγο και ρόλο στην κοινότητα ?αναλάβουν ευθύνες ?λύσουν προβλήματα, τα οποία αφορούν τους ίδιους, τους συμμαθητές τους, το σχολείο και την κοινότητά τους. ?
Έτσι αναπτύσσονται οι αξίες στο σχολείο Οι αξίες υιοθετούνται περισσότερο όταν βιώνονται παρά όταν διδάσκονται θεωρητικά. Τα παιδιά δεν θα πρέπει απλά να μιλήσουν για τις αξίες αυτές, να βρουν παροιμίες, γνωμικά, να φτιάξουν ιστορίες, να μελετήσουν σχετικές προσωπικότητες, να ζωγραφίσουν, να απαγγείλουν ποιήματα, αλλά να δοθούν ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή και δράση. 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: