Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η παρούσα σελίδα θα ασχολείται με την Εθνική και νεοΕθνική θεολογία. Οι διαφορές της αρχαίας ελληνικής θρησκείας από εκείνη που στηρίζουν σήμερα οι οπαδοί της, είναι αρκετά μεγάλες και οφθαλμοφανείς για τον γνώστη τον πραγμάτων. Αυτές οι
διαφορές είναι εκείνες οι οποίες καθορίζουν και περιγράφουν τις σημερινές προσπάθειες «αναβιώσεως», ως προσπάθειες χαλκείας και νοθείας εκείνης της αρχαίας, με άμεσο αποτέλεσμα την δημιουργία κατά το δοκούν νεοπαγανιστικών σεκτών εις τον Ελλαδικό χώρο, προς αλίευση απληροφόρητων.
Ο Πίνακας «Ο Χριστός στον Όλυμπο» του Γερμανού καλλιτέχνη Μαξ Κλίνγκερ (1857-1920) στο Museum der Bildenden Kuensten της Λειψίας. (Πηγή: Εφημερίδα Το Βήμα, Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007, σελ. Α21 & www.newsfox.com/show_attach.mc?pte=070227029)


Για τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων…. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 «Μυθηκῶς ἤδη προσῆκται πρός τήν πειθώ τῶν πολλῶν καί πρός τήν εἰς νόμους καί τό συμφέρον χρῆσιν, τά περί θεῶν λεγόμενα δέν εἶναι ἀγαθά, οὔτε ἀληθῆ ἀλλά τυχαῖα.»

«Από τους αρχαίους, τώρα, και τους πολύ παλαιότερους έχει κληροδοτηθεί στους μεταγενέστερους υπό μορφή μύθου η παράδοση ότι αυτά [=τα ουράνια σώματα] είναι θεοί (...) τα λοιπά προστέθηκαν αργότερα ως μυθολογικές περιγραφές για να εξασφαλίζεται η ευπείθεια του πολύ κόσμου και να γίνεται χρήση τους στους νόμους και προς το κοινό συμφέρον. Διότι λένε ότι οι θεοί έχουν ανθρώπινη μορφή ή είναι όμοιοι με μερικά από τα άλλα ζώα»
Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, Λ΄, 8 (1074b).

Δεξιά: Απεικόνιση σύγκρουσης μεταξύ θεών ή ηρώων σε αγγείο του 5ου αιώνα π.Χ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεντρική φιγούρα που κραδαίνει το ξίφος με το οποίο έπληξε τον πεσμένο αντίπαλο. Στο όπλο διακρίνεται ακόμα το αίμα...(Πηγή: Περιοδικό Panzer, τεύχος 23, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, άρθρο «Το αρχαίο Ελληνικό ξίφος», σελ. 54)


Ο ναός της Ίσιδας στη Δήλο. Στο μέσον διακρίνεται το ακέφαλο άγαλμα της θεάς. (Πηγή: Περιοδικό Ιστορικά Θέματα, άρθρο «Κυκλάδες ή Κυκνάδες», Χάρης Μιχ. Κουτελάκης, Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας -Ιστορικός, τεύχος 4, σελίδα 115)

Η Σφίγγα από το αιγυπτιακό ιερό της Μπραξίζας [φώτ. ΑΠΕ] (Πηγή: Περιοδικό «Corpus, Αρχαιολογία και Ιστορία των Πολιτισμών», τεύχος 40, σελίδα 7)

Δεν υπάρχουν σχόλια: