Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Το πλάνο για την Παιδεία το 2011

Πού θα πάνε οι δαπάνες και ποιες είναι οι επιδιώξεις 
του Υπουργείου για το μέλλον
Φωτογραφία
 Ποια είναι  τα έργα  που υλοποιήθηκαν, ποιοι  είναι οι βραχυπρόθεσμοι  στόχοι και ποιοι είναι  οι μακροπρόθεσμοι  σχεδιασμοί
Σε €1,129 δισεκατομμύρια ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Παιδείας για το 2011 και σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, Ανδρέα Δημητρίου, παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 2,4% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2010. Όσον αφορά στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό, ο υπουργός εξηγεί πως μεγάλο μέρος του έχει να κάνει με έργα σχολικής υποδομής (€74 εκατ.) ένα άλλο αξιόλογο ποσό παραχωρείται στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση (€144 εκατ.) ενώ περιλαμβάνει, επίσης, πρόνοια για ξεχωριστό κονδύλι για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (ύψους €5 εκατ.). Ο κ. Δημητρίου σημειώνει, εξάλλου, ότι σημαντικές δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, όπως η μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών κατά τάξη, οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλόγλωσσους μαθητές, η Προδημοτική Εκπαίδευσης και το Ολοήμερο Σχολείο καταχωρούνται στον τακτικό προϋπολογισμό και όχι στον αναπτυξιακό, λόγω του ότι αναφέρονται κυρίως σε μισθούς. Πιο κάτω παρατίθενται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της πολιτικής του Υπουργείου για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τα μέτρα που υλοποιήθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται:
Μακροπρόθεσμοι στόχοι
?Αναδόμηση του σχολικού συστήματος και ανα νέωση του περιεχομένου της εκπαίδευσης. ?Αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος.
?Αναβάθμιση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.
?Διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. ?Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης. ?Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του καταλόγου διοριστέων.
?Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων.
?Αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης και διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αρμονική ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών, την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας.
?Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τους πολίτες.
?Ανάπτυξη και επέκταση της δημόσιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
?Αναβάθμιση υφιστάμενων και εισαγωγή νέων προγραμμάτων και δομών διά βίου εκπαίδευσης. ?Προσφορά πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες σε όλους τους μαθητές.
?Διασφάλιση ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπηρετούν με ευθύνη τη δημόσια αποστολή τους και θα προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα σπουδών.
Τι έγινε μέχρι σήμερα
1Διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων.
Έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με τη διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 πανεπιστημιακοί και 350 μάχιμοι εκπαιδευτικοί. Η διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων (ΝΑΠ) από την προδημοτική έως και το λύκειο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά, στην οποία στηρίζεται όλο το εγχείρημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Σημειώνεται ότι στα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσεται ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα.
2
Επιμόρφωση στα νέα αναλυτικά προγράμματα . Για την ομαλή εισαγωγή των νέων αναλυτικών που θα ξεκινήσει από τη σχολική χρονιά 2011-2012, εφαρμόζεται φέτος το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που έχει εφαρμοστεί ποτέ στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις, από τις οποίες οι δύο έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η τρίτη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα λάβουν μέρος φέτος το σύνολο των στελεχών του Υπουργείου (Α’ και Β’ φάση) το σύνολο των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Γυμνασίων (Δ’ φάση), ενώ από πιο εντατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Γ’ φάση) θα περάσουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 1800 δάσκαλοι και 1250 καθηγητές που διδάσκουν σε Γυμνάσια.
3
Αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων.
Η Επιτροπή Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων έχει ετοιμάσει και παραδώσει εισηγήσεις για την αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής και μετά από διάλογο με τις εμπλεκόμενες οργανώσεις, το Υπουργείο διαμόρφωσε τις τελικές του εισηγήσεις, τις οποίες συζητά με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και θα καταθέσει στα Συμβούλια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. 4Εφαρμογή νέου συστήματος Αξιολόγησης. Το Υπουργείο ετοίμασε ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, η οποία συζητείται με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ο διάλογος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και στη βάση του η πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης θα λάβει την τελική της μορφή, η οποία θα κατατεθεί στο Συμβούλιο Δημοτικής-Μέσης Εκπαίδευσης και στη συνέχεια στο Συμβούλιο Παιδείας.
5
Μείωση αριθμού μαθητών. Στη Δημοτική Εκπαίδευση, μειώθηκε κατά τη φετινή σχολική χρονιά ο ανώτατος αριθμός μαθητών κατά τμήμα στη Στ΄ τάξη στους 25 μαθητές. Με τη μείωση αυτή ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της δέσμευσης για μείωση των μαθητών κατά τμήμα από 30 σε 25 σε όλες τις τάξεις.
6
Εισαγωγή τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση.
Το Υπουργείο σε συνεργασία με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών, προώθησε την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με την οποία καταργούνται τα τρίμηνα και εισάγονται τα τετράμηνα, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου σχολείου.
7
Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης ελληνικών.
Το πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλόγλωσσους μαθητές, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την παρούσα Κυβέρνηση σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, επεκτάθηκε φέτος, καλύπτοντας όλα τα σχολεία Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.
8
Αναβάθμιση της ΥΣΕΑ. Διενεργήθηκε εξωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής από εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους και υλοποιούνται σταδιακά οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν. Μια από τις εισηγήσεις, η αύξηση των καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, εφαρμόστηκε από φέτος, με αποτέλεσμα να καλυφθούν εξ ολοκλήρου με καθηγητή ΣΕΑ 20 επιπλέον Γυμνάσια.
9
Επέκταση ΖΕΠ. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το οποίο προνοεί τη σταδιακή επέκταση των ΖΕΠ, τη διεύρυνση των υφιστάμενων ΖΕΠ και τη λήψη σειράς μέτρων για τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις ΖΕΠ, ο θεσμός επεκτάθηκε από τη φετινή σχολική χρονιά με την προσθήκη μιας νέας ΖΕΠ στη Λεμεσό.
10
Έλεγχος αυξήσεων στα δίδακτρα. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, επιτρέπεται πλέον στον Υπουργό να ελέγχει τις αυξήσεις στα δίδακτρα που θα επιβάλλουν κάθε χρόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Έντεκα αποφάσεις εντός του νέου χρόνου
Το Υπουργείο φιλοδοξεί ότι εντός του 2011 αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις στα ακόλουθα11 κεφάλαια, με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία να εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα:
1.Σταδιακή εφαρμογή των νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων
2.Αναδιάρθρωση του Ενιαίου Λυκείου με τη σταδιακή ενοποίηση της Μέσης Γενικής με τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση 3.Θεσμοθέτηση των μέτρων για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού 4.Θεσμοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 5.Αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης των σχολικών μονάδων και επιλογή και επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών 6.Εισαγωγή νέων προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 7.Δημιουργία δημόσιων Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 8.Ενοποίηση της Νομοθεσίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 9.Θεσμοθέτηση και επέκταση του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού 10.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του καταλόγου διοριστέων 11.Επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: