Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Και οι σύμβουλοι-καθηγητές έχουν ανάγκες

Φωτογραφία
Ζητούν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για το χειρισμό των θεμάτων άσκησης βίας 
Τα περιστατικά άσκησης σωματικής, ψυχολογικής,  σεξουαλικής βίας εναντίον μαθητών,  παρόλο που είναι  περιορισμένα, εντούτοις  φαίνεται ότι  ο χειρισμός τους προβληματίζει  έντονα τους καθηγητές ΣΕΑ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, κάθε χρόνο αυξάνονται οι μαθητές που ζητούν τη βοήθεια και καθοδήγηση των καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ). Μόνο πέρσι, 37.807 παιδιά επισκέφθηκαν τους συμβούλους και μίλησαν μαζί τους για θέματα που τους απασχολούν. Ποιες, όμως, είναι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων που καλούνται να στηρίξουν τους μαθητές; Έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα μέσα για να ασκούν σωστά τη δουλειά τους και πόσο αισθάνονται ότι χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη; Σχετική έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ των καθηγητών ΣΕΑ κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Τα αποτελέσματα δίνουν απαντήσεις σε σχέση με τη ζητούμενη από τους σύμβουλους-καθηγητές επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και για την ελάχιστη απαραίτητη υποδομή στα γραφεία ΣΕΑ όπου υπηρετούν στα σχολεία.
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της μελέτης, «οι απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και η πίεση στα σχολεία για να προσφερθεί υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, αυξάνεται συνεχώς». Κομβικό σημείο στην προσφορά της, όπως τονίζεται, είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και στην προκειμένη περίπτωση, οι καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής λόγω προσόντων και υπηρεσιακών κανονισμών. Πιο κάτω, παρατίθενται τα βασικότερα αποτελέσματα - συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια που απάντησαν οι εν λόγω καθηγητές:
Ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης
?Οι καθηγητές ΣΕΑ έχουν μεγαλύτερες ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης, σε σχέση με τα θέματα άσκησης βίας. Το ποσοστό του χρόνου που αφιερώνουν για τέτοια περιστατικά σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση (του υπουργείου Παιδείας) είναι μόλις 1% με 2%. Τα περιστατικά άσκησης ψυχολογικής βίας, σεξουαλικής βίας και σωματικής βίας σύμφωνα με την ίδια έκθεση περιορίζονται σε ποσοστό 1,8%, 0,08% και 1,08% αντίστοιχα. Παρόλο που με αυτά τα περιστατικά απασχολούνται πολύ λίγο από τον εργάσιμό τους χρόνο, εντούτοις φαίνεται ο χειρισμός τους να τους προβληματίζει περισσότερο και κατά συνέπεια, να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης σε αυτά.
?Για τα πιο πάνω θέματα φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη στα γυμνάσια λόγω και των αυξημένων κρουσμάτων που παρατηρούνται σε αυτά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για θέματα σωματικής βίας απασχολήθηκαν οι καθηγητές ΣΕΑ για το 1,8% του χρόνου τους στα γυμνάσια και για 0,55% στα λύκεια και τις τεχνικές σχολές. Κάτι αντίστοιχο έχει καταγραφεί και για θέματα σεξουαλικής βίας όπου απασχολήθηκαν για το 0,09% του χρόνου τους στα γυμνάσια και για 0,07% στα λύκεια και τις τεχνικές σχολές.
?Η υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τα 15 και οι αυξημένες ανάγκες σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης των παιδιών είναι ο δεύτερος λόγος που για αυτά τα θέματα υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη στα γυμνάσια. ?Οι πολύ μεγάλες ανάγκες που παρατηρούνται στα θέματα οικογενειακής συμβουλευτικής συνδέονται άμεσα με τα θέματα βίας στην οικογένεια. Αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της αύξησης των διαζυγίων, των αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, της αύξησης της ανεργίας, της κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης η οποία έχει επηρεάσει πολύπλευρα τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
?Η ανάγκη για επιμόρφωση των καθηγητών ΣΕΑ στα πιο πάνω θέματα είναι μεγάλη λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών, του μεγάλου βαθμού δυσκολίας στο χειρισμό τους και της έλλειψης επιμόρφωσης, σε συναφή θέματα, των νεοεισερχομένων. Η πιθανή έλλειψη μαθημάτων αυτού του περιεχομένου στα πτυχία κάποιων καθηγητών ΣΕΑ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το χειρισμό τέτοιων περιστατικών.
?Υπάρχει, επιπρόσθετα, μεγάλη σύγχυση σε σχέση με τις ενδοσχολικές και εξωσχολικές οδηγίες για τα θέματα αυτά και ένας αδιευκρίνιστος καταμερισμός των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων. Η ελλιπής οριοθέτηση των καθηκόντων και η ιδιομορφία στο χειρισμό των περιπτώσεων μαζί με τον ευαίσθητο χειρισμό που απαιτείται, αυξάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυσκολία στήριξης των μαθητών.
?Στο άλλο άκρο για τα θέματα επίδοσης ζήτησαν επιμόρφωση μόνο το 14,3% γιατί η συνεχής τριβή εντός και εκτός σχολείου με αυτό το αντικείμενο έχει αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες των καθηγητών ΣΕΑ στο χειρισμό τέτοιων θεμάτων. Υπάρχουν, επίσης, ξεκάθαροι μηχανισμοί για τα θέματα επίδοσης, κυρίως της χαμηλής επίδοσης και αυτό βοηθά στο σωστό καταμερισμό της εργασίας. Στην Ετήσια Έκθεση έχουν καταγραφεί τα ποσοστά των περιπτώσεων και αυτά ανέρχονται στο 20,66%. Οι καθηγητές ΣΕΑ απασχολούνται με αυτά για το ένα πέμπτο του χρόνου τους, αλλά δεν φαίνεται να έχουν ανάγκη περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης στα θέματα αυτά.
Ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής
?Επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ύπαρξη δύο αιθουσών σε κάθε γραφείο Συμβουλευτικής Λυκείου/Τεχνικής Σχολής και μίας σε κάθε γραφείο Συμβουλευτικής Γυμνασίου.
?Φάνηκε, επίσης, η ανάγκη για σωστή επίπλωση των γραφείων με δύο ρόνεο, τρεις βιβλιοθήκες, δύο πινακίδες και δύο με τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
?Παράλληλα, το 60% των καθηγητών ΣΕΑ θεωρούν ότι το γραφείο ΣΕΑ πρέπει να είναι κοντά στη διεύθυνση του σχολείου.
Μεγαλύτερο ποσοστό (72,5%) θεωρούν ότι πρέπει να στεγάζεται μακριά από οποιαδήποτε περίοπτη θέση για να διασφαλίζεται η εχεμύθεια της συμβουλευτικής συνάντησης. Πόλος έλξης υπέρ της πρώτης άποψης είναι η τα χύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών του γραφείου ΣΕΑ. Βασικότερος λόγος στέγασης σε απόμακρο μέρος είναι η δυνατότητα διεξαγωγής συμβουλευτικών συναντήσεων με μαθητές και γονείς χωρίς να αποδυναμώνεται η αρχή της εχεμύθειας των συναντήσεων.
?Οι καθηγητές ΣΕΑ θεωρούν απαραίτητη τη διαδικτυακή σύνδεση του γραφείου και την εγκατάσταση ξεχωριστής τηλεφωνικής γραμμής. Τέσσερις στους πέντε θεωρούν απαραίτητο το φορητό υπολογιστή για τη διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών.
?Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες εργασίας στην Κύπρο, τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το χρόνο που χρειάζεται να είναι στο γραφείο ο καθηγητής ΣΕΑ, όπως και τα πολλά άτομα με τα οποία συναντιέται, επιβάλλεται η εγκατάσταση κλιματιστικού σε όλα τα γραφεία.
?Εννέα στους δέκα πιστεύουν ότι χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια των ευαίσθητων πληροφοριών που χειρίζονται καθημερινά.
Η ταυτότητα της έρευνας
Την έρευνα «Οι ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών ΣΕΑ και υλικοτεχνικής υποδομής των γραφείων ΣΕΑ» διενήργησαν τρία μέλη της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής: Αντώνης Αντωνίου, Νικολέτα Λοΐζου και Στάλω Παπαγεωργίου-Αυξεντίου. Η έρευνα άρχισε και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2010-2011. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι καθηγητές ΣΕΑ, οι οποίοι εργάζονται στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ασκούν συμβουλευτικά καθήκοντα.
Πώς διαμορφώνονται τα αποτελέσματα
Στο πλαίσιο της μελέτης, ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή οι απόψεις των νεότερων καθηγητών ΣΕΑ που έχουν 1-10 χρόνια υπηρεσίας σε σχέση με τους παλαιότερους που έχουν 11-20 χρόνια υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των καθηγητών ΣΕΑ που εργάζονται σε γυμνάσιο σε σχέση με τους καθηγητές ΣΕΑ που εργάζονται στα λύκεια και τις τεχνικές σχολές: • Οι καθηγητές ΣΕΑ που εργάζονται σε γυμνάσιο έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης σε θέματα άσκησης σωματικής/σεξουαλικής βίας εναντίον του μαθητή από ό,τι οι καθηγητές ΣΕΑ που εργάζονται σε λύκεια και τεχνικές σχολές. Οι καθηγητές ΣΕΑ των γυμνασίων έχουν επίσης μεγαλύτερες ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης σε θέματα συναισθηματικής φύσεως και υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι στα γυμνάσια πρέπει να υπάρχει ένα δωμάτιο για το γραφείο ΣΕΑ σε σχέση με τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές που υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι πρέπει να υπάρχουν δύο δωμάτια. • Όσον αφορά στα χρόνια υπηρεσίας, φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης, κυρίως για θέματα σπουδών και διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές ΣΕΑ με λιγότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας έχουν περισσότερες ανάγκες ανάπτυξης γνώσεων. Έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανάγκες σεμιναριακής επιμόρφωσης σε θέματα σπουδών στην Κύπρο από ό,τι οι καθηγητές ΣΕΑ με 11 ή περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Οι καθηγητές ΣΕΑ με περισσότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας χρειάζονται, σε μεγαλύτερο βαθμό, επιμόρφωση σε θέματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι οι νεότεροι.
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗτα πορίσματα, οι καθηγητές ΣΕΑ εισηγούνται όπως αναπτυχθούν δυο προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης:
1
Το πρώτο, σύμφωνα και με τις απόψεις που εξέφρασαν, μπορεί να απευθύνεται στους νεότερους καθηγητές ΣΕΑ με εκπαιδευτές και μέντορες τους παλαιότερους και θα υλοποιείται εκτός σχολείου. Σε αυτό το πρόγραμμα θα είναι μεγαλύτερη η εμπλοκή του Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ και η ανάπτυξη θα γίνεται μέσα από ένα δίκτυο άμεσης επικοινωνίας, με έμφαση στη συνεργασία και αυτό θα υποστηρίζεται από τα κεντρικά γραφεία της ΥΣΕΑ. Η έμφαση θα δίνεται περισσότερο στη σχέση του νεότερου καθηγητή ΣΕΑ με άλλους παλαιότερους. Στόχος, σε μεγάλο βαθμό, θα είναι η ομαλή εισδοχή στο επάγγελμα, η ενίσχυση σε θέματα οργάνωσης, η ενημέρωση για το επάγγελμα και η σταδιακή απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας.
2
Το δεύτερο πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται στους καθηγητές ΣΕΑ με πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας, ενώ θα εστιάζεται η προσοχή στο χώρο εργασίας. Θα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ο ρόλος της ΥΣΕΑ θα είναι υποστηρικτικός ως προς την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου συμβουλευτικής στο σχολείο. Έμφαση θα δίνεται στις ανάγκες εξειδίκευσης των καθηγητών ΣΕΑ με παράλληλη συμμετοχή τους σε κλινική εποπτεία.
3
Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων ΣΕΑ θα πρέπει να ικανοποιηθούν τα ελάχιστα προαναφερθέντα υλικά στήριξης της καθημερινής τους εργασίας. 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (12.12.10)

Δεν υπάρχουν σχόλια: