Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Πτυχίο: μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης ή πιστοποίηση γνώσεων;

Του Γιώργου Τρούλη *  
Κάθε  χρόνο, περίπου τέτοια εποχή, καλούνται  χιλιάδες νέοι να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο προβληματισμός τους, καθώς και των γονιών τους, στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στην επιλογή των συγκεκριμένων σχολών και στη σειρά δήλωσής τους στο μηχανογραφικό. Το «πρόβλημα», επομένως, έγκειται στα κριτήρια με τα οποία γίνεται η συγκεκριμένη επιλογή. Κριτήρια που, πολλές φορές, εξαντλούνται στην επερχόμενη, με το πτυχίο, επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, δίχως να λαμβάνονται υπόψιν οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Το πρόβλημα όμως είναι ακόμη βαθύτερο και οι ρίζες του ξεκινούν από τη βιομηχανική επανάσταση, όπου διαμορφώθηκαν νέα επαγγέλματα και άλλαξε μορφή, όχι μόνο η οικογένεια αλλά και ολόκληρη η κοινωνία.
Με  τη βιομηχανική  επανάσταση και τη βιομηχανο-ποίηση της κοινωνικής ζωής, οι κοινωνικοοικονομικές και, κατ’ επέκταση, πολιτικές συνθήκες άλλαξαν. Με τις ανακατατάξεις, σε όλους αυτούς του τομείς της ανθρώπινης ζωής, δημιουργήθηκαν νέες κοινωνικές ανάγκες. Οι πατριαρχικού και μητριαρχικού τύπου οικογένειες αναγκάστηκαν σε ραγδαία αλλαγή και τη θέση τους πήραν οι σημερινές πυρηνικού τύπου οικογένειες, με μέλη τούς δύο συζύγους και τα παιδιά. Η τροποποίηση της μορφής της οικογένειας επήλθε, κυρίως, λόγω της αλλαγής της βιοποριστικής εργασίας (επαγγέλματα) και του εργασιακού χώρου (εργοστάσια αντί για το χωράφι). Πολλοί αναγκάστηκαν να δουλέψουν στα εργοστάσια ως εργάτες, οπότε οι οικογένειες έπρεπε να μετακινηθούν πλησιέστερα στον εργασιακό τους χώρο. Οι μεγάλες οικογένειες ήταν δύσκαμπτες, επομένως αναγκάστηκαν να αλλάξουν μορφή και να γίνουν πιο ευέλικτες.