Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

GREEK: A WORLD HERITAGE LANGUAGE

GREEK: A WORLD HERITAGE LANGUAGE
AS PART OF
THE AUSTRALIAN NATIONAL CURRICULUM POLICY
Professor A. M. Tamis
School of Arts and Science
Notre Dame University Australia
 Greek does not simply derive its significance only as a community language or as the norm of the Greek-speaking sector of the Australia community, which is vigorously organized, politically robust and strongly committed to maintenance of its Hellenic Australian identity.
The significance of Greek for Australia derives principally from heritage, moral, intellectual and utilitarian reasons:
Moral and intellectual, because Greek is the only extant Heritage Language of the Western World known and used in Australia;
Utilitarian, because of an established presence of a vast number of Greek-speaking residents (currently estimated to 600,000) and of many more thousands of Australians with ancestral, sentimental, professional, cultural and intellectual ties with Greece, Cyprus and the millions of Hellenes in the Diaspora.
Whence, the linguistic World Heritage status of Greek is illustrated by a number of aspects outlined below, which inevitably propagate its imperative importance to be included in the Australian national curriculum of languages other than English:
A. Greek is the oldest and sole survival of ancient European languages bearing a linguistic tradition of 4,000 years. It has been the basis of the European civilization and naturally has fundamentally affected other languages and cultures.