Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ" του Δρ. Αναστασίου ΤΑΜΗ (ΠΡΩΤΟΝ)

Από το KAPISTRI 
Δημοσιεύουμε σήμερα, στην Αγγλική Γλώσσα, την εργασία 
για τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ" 
του φίλου μας καθηγητή Δρ. Αναστάσιου ΤΑΜΗ 
Το κείμενο θα δημοσιευτεί σε τρεις διαδοχικές σειρές, κάθε φορά στις 5 η ώρα. 
Όποιος θέλει το κείμενο ολόκληρο, μπορεί να το πάρει 
από την ιστοσελίδα: PAIDEIA-ΠΑΙΔΕΙΑ


AUSTRALIAN HELLENIC COUNCIL

A RESPONSE TO THE VICTORIAN LANGUAGES STRATEGY 
DUSCUSSION PAPER
GREEK IN VICTORIA
1.0 The Hypothesis
For any non-dominant language to be maintained in a bilingual environment without diglossia at inter-generational level requires the following:
  1. The existence of a populous base of speakers;
  2. Adequate function of language use;
  3. Acceptability within the broader society;
  4. Stability of the language.
2.0 The Vitality of Greek in Victoria
The vitality of Greek in Victoria is determined by a variety of factors including the disposition of the Greek community members towards its learning and use and their desire for continued distinctiveness as a socio-cultural group. Socio-structural factors soundly contributing to the vitality of Greek in Victoria include: