Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

[Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ] 6/5/2010 Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' Επίπεδο) 
 Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης α' επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β' επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση

Ο λυρικός που διεύρυνε τους ορίζοντες της γνώσης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα  Αρτινού
Φωτογραφίες  Κώστα Μπατσής 
 Όσα κι αν γραφούν για το φιλόλογο, ποιητή, πεζογράφο, δοκιμιογράφο, μεταφραστή αρχαίων  λυρικών δημιουργών, κριτικό και ακαδημαϊκό δάσκαλο, Ηπειρώτη Γιάννη Δάλλα θα είναι πολύ λίγα μπροστά στο τεράστια παραγωγικό πνευματικό έργο το οποίο έχει προσφέρει στα γράμματα και την παιδεία.
Και τούτο  διότι ο Γ. Δάλλας δεν έγραψε, μετέφρασε και δίδαξε απλώς, στη Μέση και Ανώτατη εκπαίδευση, αλλά διαμόρφωσε σύγχρονη λογοτεχνική σκέψη,  διεύρυνε τους ορίζοντες της γνώσης, έκανε ευρύτερα γνωστό το λυρισμό, τη λυρική ποίηση και έκφραση των αρχαίων δημιουργών και άνοιξε μονοπάτια ευρύτερης ερμηνείας και κατανόησης στους σύγχρονους ανθρώπους του πνεύματος.

Το άγνωστο βουνό

Οι άγριες κορυφές του συναγωνίζονται σε ύψος τα γύρω βουνά που μοιάζουν να τον κυκλώνουν. Αυτός όμως εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ανάμεσά τους για να διαφυλάξει την ανέγγιχτη φυσική ομορφιά του αλλά και την πλούσια ιστορία του, που αρχίζει από την εποχή των μύθων. Ξεκινήστε λοιπόν να τον ανακαλύψετε, καθώς ο Ερύμανθος είναι ένα βουνό που ανήκει στους περιηγητές