Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Ο ρατσισμός στο κυπριακό σχολείο

Ένας στους δυο μαθητές νιώθει άβολα με τους αλλοδαπούς στην τάξη
Φωτογραφία
Μια συγκλονιστική έρευνα  του Ευρυβιάδειου Γυ- μνασίου που αποκαλύπτει  τις στάσεις  και τις αντιλήψεις μα- θητών  για τη  συμβίωση  γηγενών  και αλλοδαπών παιδιών 
Ησύνθεση του μαθητικού πληθυσμού έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των αλλοδαπών παιδιών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Στο Ευρυβιάδειο

"Θα γκρεμιστούν τα όνειρα πoλλών παιδιών"

Σου στέλνω αυτό το μηνυμα για να δημοσιοποιήσω μια κατάσταση που αν είναι αληθινή θα γκρεμίσει τα όνειρα εκατοντάδων παιδιών. Εν συντομία η προκυρηξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού από την θέσπιση της βάσης του 10 το 2006 όριζε ότι μισοί θα μπαίνουν με πανελλήνιες και μισοί με απολυτήριο. Φέτος που καταργήθηκε η βάση υπάρχει.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ !!!

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ