Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού: Ξεκινούν τα έργα στην αρχαία Δωδώνη

Στην φάση της υλοποίησης περνούν πλέον τα έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, τα οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην έγκριση εκτέλεσης των έργων τόσο για την στερέωση και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου, όσο και της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, όπως είναι οι ναοί της Διώνης, της Θέμιδας, της Αφροδίτης και της Ιεράς Οικίας.
Τα έργα θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο προϋπολογισμός του έργου στερέωσης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου φτάνει στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και όπως είναι γνωστό εξ αρχής, με τα κονδύλια αυτά δεν θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του θεάτρου, αλλά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις εκείνες που θα το καταστήσουν και πάλι λειτουργικό.
Συγκεκριμένο και σύμφωνα με την έγκριση του Υπουργείου περιλαμβάνονται εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης τμήματος του κοίλου, ήτοι τμήματα των 8 κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου και εργασίες συντήρησης σε τμήμα του όμορου νοτιοδυτικού αναλημματικού τοίχου του θεάτρου .
Επίσης θα πραγματοποιηθούν σποραδικές εργασίες για την άρση των ετοιμορροποιών των ορθοστατών του α΄ διαζώματος και εργασίες συντήρησης σε αρχιτεκτονικά μέλη του διαζώματος και των εξωτερικών κλιμάκων ανόδου που χρήζουν άμεσης επέμβασης.
Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν : αποξηλώσεις -απομακρύνσεις του αρχαίου υλικού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συντηρήσεις και στερεώσεις.
Θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες συγκολλήσεις και συμπληρώσεις του δομικού υλικού με τεχνητό λίθο κατά περίπτωση, ή αντικατάσταση των εκλιπόντων αρχιτεκτονικών μελών με νέα από φυσικό λίθο . Θα προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση του υποβάθρου ως το φυσικό βράχο και στη συνέχεια κατάλληλη διαμόρφωση της υπόβασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η τελική ανασύνθεση και ανάταξη του αρχαίου υλικού. Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίζεται διοργάνωση ημερίδας για τη δημοσιοποίηση των νεότερων στοιχείων που προκύπτουν από τις εργασίες στο Ιερό της Δωδώνης και η έκδοση σχετικού εποπτικού υλικού.
Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 54 μήνες, δηλαδή σε τεσσεράμισι χρόνια από την έναρξή τους.
Σε ότι αφορά το δεύτερο υποέργο, τις εργασίες δηλαδή στερέωσης και ανάδειξης μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, έχει συνολικό προυπολογισμό 500 χιλιάδων ευρώ. Θα εκτελεστεί επίσης με αυτεπιστασία και ο χρόνος ολοκλήρωσης έχει προσδιοριστεί επίσης στους 54 μήνες.
Στο πλαίσιο της ανάδειξης της αρχαίας εισόδου στο Ιερό της Δωδώνης στα νότια, μέσω της κοιλάδας της Δωδώνης, όπου κατά την αρχαιότητα ήταν η κύρια αρτηρία σύνδεσης του Ιερού με τη νότια Ελλάδα, προτείνεται η αποκατάσταση τμήματος της δυτικής Στοάς. Πρόκειται για το στωικό οικοδόμημα στην προέκταση της ανατολικής πλευράς του Πρυτανείου, το οποίο πλαισίωνε από δυτικά την κύρια πρόσβαση στο Ιερό. Την πίσω δυτική όψη της Στοάς αποτελεί ο αρχαιότερος περίβολος. Στην πρόσοψη της Στοάς προς ανατολικά εκτείνονται σειρές βάθρων.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες όπως: άμεσα μέτρα προστασίας, συντήρηση και στερέωση τμήματος του στυλοβάτη και της κρηπίδας. Επίσης εργασίες συντήρησης και στερέωσης των έμπροσθεν βάθρων σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Τέλος διεύρυνση του ζωτικού χώρου του μνημείου με διαμόρφωση και οριοθέτηση προσβάσεων κοινού και διαμόρφωση επιπέδων με σκύρα.
Το υλικό δομής των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου είναι ο απολιθωματοφόρος ασβεστόλιθος με πληθώρα ασυνεχειών και φλεβιδίων , πέτρωμα εξαιρετικά ευπαθές που χρήζει άμεσης συντήρησης. Προτείνονται εργασίες συντήρησης σε τμήματα- αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων. Επίσης περιορισμένης έκτασης εργασίες διαμόρφωσης , αρχαιολογικοί καθαρισμοί και εργασίες ανάδειξης των περιγραμμάτων των οικοδομημάτων του Ιερού με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.
Στα λοιπά μνημεία του Ιερού ( ΝΑΟΣ ΔΙΩΝΗΣ, ΝΑΟΣ ΘΕΜΙΔΑΣ, ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΙΚΙΑ) θα πραγματοποιηθούν περιορισμένης έκτασης εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης , αρχαιολογικοί καθαρισμοί και εργασίες ανάδειξης των περιγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.
Βάσω Σκουλίκα στο EpirusPost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: