Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης σχολικών βιβλίων

Ένα τέλος σε μία μαθητική συνήθεια ετών, την καταστροφή και το κάψιμο βιβλίων από κάποιους μαθητές με τη λήξη κάθε σχολικής χρονιάς, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Παιδείας.Μέσω ενός εθελοντικού προγράμματος επαναχρησιμοποίησης των σχολικών βιβλίων, το υπουργείο Παιδείας στέλνει μήνυμα στους μαθητές λέγοντάς τους: «Αντί να καταστρέφετε τα βιβλία, προσφέρετέ τα στους επόμενους, μαζί με ένα σημείωμά σας».Σε εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία, προβλέπεται για πρώτη φορά και ηθική επιβράβευση των µαθητών και των σχολείων που θα συγκεντρώσουν στο τέλος της χρονιάς τα περισσότερα βιβλία σε καλή κατάσταση.Σκοπός του Υπουργείου Παιδείας είναι, κυρίως, η εξοικονόµηση κονδυλίων, καθώς κάθε χρόνο τυπώνονται περίπου 25% περισσότερα βιβλία από τον αριθµό των µαθητών, ενώ έχει υπολογιστεί ότι ακόµα και ποσοστό της τάξης του 10% αν µπορούσε να εξοικονοµηθεί, θα απέφερε όφελος 2-3 εκατ. ευρώ.Παράλληλα, στόχος είναι η εδραίωση του σεβασµού για το σχολικό βιβλίο και η ανάπτυξη αίσθησης ευθύνης στη διαχείριση ενός δηµόσιου αγαθού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: