Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Πώς επιτυγχάνεται ομαλή μετάβαση από την Προδημοτική στην Α’ Δημοτικού

Φωτογραφία

ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΓραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου με εγκύκλιό του στις αρχές του προηγούμενου σχολικού έτους ζήτησε από τα σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης να αποστείλουν απόψεις και εισηγήσεις τους για το θέμα. Οι εισηγήσεις που υποβλήθηκαν καταγράφηκαν σε μορφή καταλόγου και αποστάληκαν ως εγκύκλιος σε όλα τα σχολεία της επαρχίας με τη σύσταση για αξιοποίησή τους σε επόμενες σχολικές χρονιές. Μερικά σχολεία εξέφρασαν την άποψη να προβούν σε δοκιμαστική εφαρμογή κάποιων από τις προτεινόμενες δραστηριότητές τους.
Δύο σχολεία της επαρχίας, το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (ΚΑ) και το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αθηένου, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ζήτημα αυτό. Με την ενεργό εμπλοκή των οικείων επιθεωρητών τους προέβησαν στον καταρτισμό συγκεκριμένου προγράμματος, με πολλά περιθώρια ευελιξίας και αναδιαμόρφωσης, για όλη τη σχολική χρονιά.
Το πρόγραμμα περιέλαβε: α) ανταλλαγές επισκέψεων, β) κοινές εκδηλώσεις - γιορτές - εκδρομές, γ) παρακολούθηση μαθημάτων από τις εκπαιδευτικούς, δ) κοινές συνεδριάσεις προσωπικού, ε) συνδιδασκαλίες μαθημάτων και στ) ενημέρωση των γονιών. Τον Οκτώβρη του 2009 έγινε παρουσίαση του προγράμματος σε πανελλαδικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παρουσιάστηκε, επίσης, τον Δεκέμβριο του 2009 σε περισσότερους από 100 εκπαιδευτικούς της επαρχίας. Στις αρχές του 2010 παρουσιάστηκε στους διευθυντές της επαρχίας Πάφου και τον Μάιο σε συνέδριο νηπιαγωγών στις Πλάτρες. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε εμπλουτισμένο (εμπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών και βελτίωση δραστηριοτήτων) και κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010. Καλύπτει τόσο τις ανάγκες των παιδιών της προδημοτικής όσο και των παιδιών που ήδη φοιτούν στην Α’ τάξη. Δεν έγινε επίσημη γραπτή αξιολόγηση. Τα όποια ευρήματα προέρχονται από τη συντρέχουσα αξιολόγηση, που λάμβανε χώρα συνεχώς με τη μορφή της παρατήρησης και προφορικών ερωτήσεων, συζητήσεων κατά περίσταση. Τα κύρια ευρήματα είναι τα ακόλουθα:
?Τόσο τα παιδιά της Α΄ τάξης του Δημοτικού όσο και τα παιδιά της προδημοτικής απολάμβαναν και επιζητούσαν τις κοινές δραστηριότητες.
?Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί συνεργάζονταν και αλληλοεπηρεάζονταν.
?Επήλθαν διαφοροποιήσεις στην οργάνωση της αίθουσας της Α’ τάξης και στις διδακτικές προ ?Οι γονείς υποστήριξαν ένθερμα το πρόγραμμα. Αυτό φάνηκε και από το ότι κάλυψαν τα έξοδα των εκπαιδευτικών για την παρουσίαση του προγράμματος στην Κρήτη.
σεγγίσεις ?Κάποιες δραστηριότητες μακράς χρονικής διάρκειας ήταν λίγο κουραστικές για τα παιδιά της προδημοτικής.
Προτάσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης
?Χρειάστηκε αναπροσαρμογή του χρόνου των δραστηριοτήτων (π.χ. διδασκαλίας -συνδιδασκαλίας) ?Το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες ευέλικτης προσαρμογής και διαμόρφωσης των δραστηριοτήτων με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά περιστάσεις.
?Είναι δυνατή η εφαρμογή διάφορων μορφών προγραμμάτων σε όλα τα σχολεία (μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης τόσο σε δραστηριότητες όσο και σε χρονική διάρκεια).
?Τη σχολική χρονιά 2009-2010 αρκετά νηπιαγωγεία και δημοτικά από όλες τις επαρχίες εφάρμοσαν διάφορα σχετικά προγράμματα αξιοποιώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
?Γίνεται εισήγηση το πρόγραμμα να αποκτήσει παγκύπρια εμβέλεια και διαχρονική εφαρμογή.
Πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο Υπουργείου Παιδείας
Οι άνθρωποι που εργάστηκαν για το πρόγραμμα ?Κούλα Κουρσάρου, ΠΛΕ, νηπιαγωγικά, μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική διοίκηση. ?Χρίστος Χατζηαθανασίου, ΕΔΕ, πτυχίο ελληνικής φιλολογίας, μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική διοίκηση και μεταπτυχιακό στα αναλυτικά προγράμματα. ?Ελένη Αναστασιάδου, διευθύντρια δημόσιου Νηπιαγωγείου Αθηένου, πτυχίο στα νηπιαγωγικά ?Ελπινίκη Πεττεμερίδου, δασκάλα στο Δημοτικό Αθηένου, μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική διοίκηση. ?Επίσης όλες οι νηπιαγωγοί του δημόσιου Νηπιαγωγείου Αθηένου και μεγάλος αριθμός δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου με τη στήριξη και καθοδήγηση της διευθύντριας Γεωργίας Ζαννεττή (2008-2009) και του διευθυντή Σταύρου Γεωργίου (2009 -2010). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: