Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Υπο κατάληψη πανεπιστημιακοί χώροι

Σκουρής Βασίλης στο Real.gr 
Το real.gr αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας για καταλήψεις Σχολών και φοιτητικών εστιών από εξωπανεπιστημιακά και αντιεξουσιαστικά πρόσωπα-σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Παιδείας:
«1. Α. Στις ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(Ν.Ε.Ε.Μ.Π) έχουν καταλάβει 17 δωμάτια εξωεστιακά άτομα στα
κτήρια 6 και 7, ήτοι:
 6ο κτήριο: Αριθμός δωματίων Α001,Α002,Α117,Α119,Α19, Α17,Α21,Α121, Α217 και Α222. Β1,Β3,Β5 και Β7
 7ο κτήριο – Αριθμός Δωματίων Α7,Β117,Α207.

2.
Β΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από το 2005 δεκαπέντε (15) άτομα περίπου, προερχόμενα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή, έχουν καταλάβει τον ισόγειο χώρο του πρώτου όγκου της Εστίας, και παρ΄όλες τις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης , δεν στάθηκε δυνατή η απομάκρυνση τους.
Β. 1. Οι Φοιτητικές Εστίες λειτουργούν με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας , ο οποίος προσδιορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εισδοχής – διαμονής των φοιτητών στις Εστίες.
2. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα παραμονής στην Εστία όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές τους συν δύο επιπλέον χρόνια (Ν+2).
3. Στην Φοιτητική Εστία Πάτρας μετά από προγραμματισμένους τακτικούς ελέγχους , παρουσιάζεται το φαινόμενο παράνομης κατοχής δωματίων από άτομα – φοιτητές που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το Ν+2. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και ενέργειες της Διεύθυνσης της Εστίας και της Διοίκησης του Ε.Ι.Ν δεν έχει καταστεί δυνατή η απομάκρυνση αυτών λόγω της κακής «έννοιας» του πανεπιστημιακού ασύλου, ήτοι:
Μετά από εξώδικη δήλωση από την Νομική Υπηρεσία του Ε.Ι.Ν, εννέα (9) φοιτητές οι οποίοι είναι εκτός Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, εξακολουθούν να κατέχουν τα ακόλουθα δωμάτια:
41 Η , 51 Ζ , 66 Ζ , 80 Θ, 65 Η, 96 Θ , 95 Α, 96 Ι , 79 Α
Γ. ΑΠΘ υπάρχει ένα παλιό κτήριο που τελεί υπό κατάληψη πάνω από ένα χρόνο αλλά δεν χρησιμοποιείται για μαθήματα

Τα περισσότερα ιδρύματα ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καταλήψεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: