Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Επωφελείς οι συνενώσεις, υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας υπερασπίζεται με ανακοίνωση του τις συνενώσεις σχολείων που προωθεί και αρνείται ότι αυτές αποφασίστηκαν ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων.
"Η διαδικασία των συνενώσεων - ιδρύσεων σχολικών μονάδων ολοκληρώνεται τώρα, έπειτα από δύο μήνες διαβουλεύσεων και ενδελεχούς μελέτης της κάθε περίπτωσης, του κάθε σχολείου", υποστηρίζει το υπουργείο και επιμένει ότι αυτές γίνονται προς όφελος του μαθητή, με κριτήρια πρωτίστως παιδαγωγικά.
Επαναλαμβάνει ότι ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα δεν θα ξεπεράσει τα ισχύοντα επιτρεπτά όρια και θα είναι έως 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και έως 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεσμεύεται ότι το σύνολο των μαθητών στις σχολικές μονάδες δεν θα ξεπερνά τους 400.
Το υπουργείο υποστηρίζει ότι στα μικρά δημοτικά σχολεία, με δυναμικό ενός ή δύο δασκάλων, δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης θέσεων όπως γυμναστή και καθηγητή ξένης γλώσσας. Για τα αστικά κέντρα υποστηρίζει ότι συνένωση δημοτικών σχολείων που συστεγάζονται τους δίνει τη δυνατότητα σε όσα γίνουν 12θέσια να ενταχθούν στα πιλοτικά Ολοήμερα.
Όσον αφορά στα γυμνάσια και στα λύκεια, σύμφωνα με το υπουργείο εκείνα που έχουν λίγους μαθητές δεν εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος και των αλλαγών που προωθούνται. 
enet

Δεν υπάρχουν σχόλια: