Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ποια σχολεία συνενώνονται και ποια καταργούνται στην Ήπειρο

 Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" για την εκπαίδευση.Φέτος, συνενώνονται 1933 σχολεία και προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων Πανελληνίως.
Στην Ήπειρο Δημοτικά Σχολεία που υποβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
- 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ, σε 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ
- 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε 3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τέλος από διθέσιο υποβιβάζεται σε μονοθέσιο το 24ο Ν/Γ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τα Δημοτικά Σχολεία που συγχωνεύονται από τη νέα σχολική χρονιά είναι:
- 2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ και 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
- 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ και 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ σε 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ και 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ και 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ σε 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ και 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ σε 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ και 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ, σε και 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 9/Θ 14ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 8ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 17ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 23ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 11ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 11ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 15ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 22ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1ο 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ σε 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τα νηπιαγωγεία που συγχωνεύονται είναι:
- 1/Θ Ν/Γ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ ΑΡΤΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ και 2/Θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 2/Θ Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΒΙΓΛΑΣ ΑΡΤΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ και 1/Θ Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ
- 9ο 1/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και 1ο 2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ σε 1ο 2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ σε 2/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
- 1/Θ Ν/Γ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 1/Θ Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Ν/Γ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 2/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Ν/Γ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Ν/Γ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 1/Θ Ν/Γ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Ν/Γ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ σε 1/Θ Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
- 1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1/Θ Ν/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1/Θ Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1/Θ Ν/Γ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
και 1/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 2/Θ Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-1/Θ Ν/Γ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε 1/Θ Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν/Γ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και 1/Θ Ν/Γ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ σε 1/Θ Ν/Γ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία καταργούνται στην Ήπειρο είναι:
Νομός Θεσπρωτίας: 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, 1/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ
Νομός Ιωαννίνων: 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, 1/Θ Δ.Σ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ, 1/Θ Δ.Σ. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ
Νομός Πρέβεζας: 1/Θ Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ, 1/Θ Δ.Σ. ΘΕΜΕΛΟΥ, 1/Θ Δ.Σ ΚΟΡΩΝΗΣ, 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, 1/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ.
Τα Νηπιαγωγεία που καταργούνται είναι: 1/Θ Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΘΕΜΕΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1/Θ Ν/Γ ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Στην Ήπειρο δεν καταργείται κανένα γυμνάσιο ή λύκειο, όμως συγχωνεύονται αρκετά σχολεία κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
Αναλυτικά τα σχολεία που συγχωνεύονται είναι τα ακόλουθα:
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ σε Γυμνάσιο Φιλοθέης
- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ σε ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ σε 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ και 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ σε 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
- ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ και ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ σε ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ και ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ σε ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
- ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ σε ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: