Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Στις 12 Μαΐου οι Πανελλαδικές

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ (ΤΑ ΝΕΑ)
Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και µισή ώρα αργότερα από κάθε άλλη φορά θα αρχίσουν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις γιατους περίπου 116.000 υποψηφίους όλων των κατηγοριών. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας – για πρώτη φορά µεµονωµένο, δηλαδή χωρίς ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση και του αριθµού εισακτέων όπως κάθε χρόνο –, τα µαθήµατα θα λήξουν στις 10 Μαΐου και οι εξετάσεις θα αρχίσουν την Πέµπτη 12 Μαΐου στις 8.30 το πρωί µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πέρυσι είχανξεκινήσει 14 Μαΐου στις 8.00. Ο αριθµός των φετινών εισακτέων, που αναµένεται µειωµένος σε σχέσηµε πέρυσι, θα δηµοσιοποιηθεί πιθανότατα την ερχόµενη εβδοµάδα.

Οι υποψήφιοι (µαθητές και απόφοιτοι) που έχουν δηλώσει συµµετοχή είναι φέτος 92.259 για τις εξετάσεις των ηµερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β’), 1.068 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β’), 22.010 για τα ηµερήσια ΕΠΑΛ (οµάδα Α’) και 1.133
για τα εσπερινά ΕΠΑΛ (οµάδα Α’).

Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία των εξετάσεων, στα πλαίσια της εξοικονόµησης χρόνουαλλά και κονδυλίων που εδώ και καιρό είχε ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, οι µαθητές των εσπερινών Λυκείων θα διαγωνιστούν ταυτόχρονα µε τους µαθητές των ηµερησίων, ενώ µέχριπέρυσι διαγωνίζονταν σε ξεχωριστές ηµέρες και σε απογευµατινές ώρες. Οπωςδιευκρινίστηκε, όσοι εργάζονται θα πρέπει να λάβουν άδειααπό τις εργασίες τους και η εξεταστική επιτροπή θα τους χορηγήσει βεβαιώσεις συµµετοχής στις εξετάσεις για να δικαιολογήσουν τις απουσίες.

ΟΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ. Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας για την Γ’τάξη των ηµερήσιων και τη ∆’των εσπερινών Γενικών Λυκείωνθα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου και θα διενεργηθούν µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα που καταρτίζει κάθε λύκειο χωριστά, ενώοι απολυτήριες και πτυχιακέςεξετάσεις ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (οµάδα Α’ και Β’) σε επίπεδο σχολικής µονάδας θα ξεκινήσουν στις 2 Ιουνίου. Η Υγειονοµική Εξέταση και Πρακτική ∆οκιµασία τωνυποψηφίων για εισαγωγή στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 8 Ιουνίου µέχρι καιτην Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011.
Για πρώτη φορά οι µαθητές των εσπερινών Λυκείων θα διαγωνιστούν ταυτόχρονα µε εκείνους των ηµερησίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: