Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

«Μέχρι τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για απόσπαση σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και φορείς του υπουργείου παιδείας»

Του Γιώργου Τρούλη*
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόσπαση εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε φορείς του υπουργείου παιδείας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων έχει καθοριστεί η 25η Μαΐου.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που: α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, β) διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-2011 και διανύουν την τριετή υπηρεσία τους, γ) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2011 ή δ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2011.
Οι φορείς για τους οποίους μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτηση είναι:
α) στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στις Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευση και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης
β) σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
γ) σε ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τουΥΠΔΒΜΘ (Ι.Ε.Π., Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Ακαδημία Αθηνών, κ.λ.π.).

Η απόφαση για το ποιοι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν ανήκει στην υπουργό παιδείας ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.
α) Την πρόταση για απόσπαση στην Κεντρική υπηρεσία τη διαμορφώνει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που βρίσκεται στο υπουργείο παιδείας,
β) την πρόταση για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταθέτει το αρμόδιο ΑΠΥΣΠΕ και
γ) την πρόταση για την απόσπαση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταθέτουν τα αρμόδια όργανα αυτών των φορέων.

Προσοχή στις αιτήσεις και στις προθεσμίες

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο για έναν φορέα ή υπηρεσία του υπουργείου παιδείας. Σε περίπτωση αίτησης απόσπασης για διευθύνσεις εκπαίδευσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής δύο διευθύνσεων της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. Επίσης όσοι καταθέσουν αίτηση απόσπασης σε φορείς του υπουργείου παιδείας έχουν δυνατότητα να καταθέσουν και αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όμως κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων προηγούνται οι αιτήσεις σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΔΒΜΘ και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται οι υπόλοιπες αιτήσεις π.χ. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Επίσης μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση στους φορείς απόσπασης καθώς και δεν γίνονται δεκτές ανακλήσεις απόσπασης παρά μόνο σε περίπτωση που προκύπτει λόγος μετά τη λήξη των αιτήσεων απόσπασης.

Συμπεράσματα και προτάσεις

Η διαπίστωση που γίνεται εύκολα αντιληπτή είναι ότι σε αυτές τις αποσπάσεις επικυρώνονται οι καταργήσεις των γραφείων εκπαίδευσης (ενώ δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση κατάργησης των γραφείων) μιας και δεν προκηρύσσονται θέσεις για αυτά, παρά μονάχα για τις διευθύνσεις. Αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα στον τρόπο με τον οποίο θα στελεχωθούν οι διευθύνσεις και πώς θα εξυπηρετηθούν νομοί με έναν τεράστιο αριθμό εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, αφού όπως προβλέπεται από το σχέδιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση, οι διευθύνσεις πλέον θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες. Όπως όλες οι σχολικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν με πλήρες εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Έτσι θα πρέπει να λειτουργούν και όλοι οι φορείς του υπουργείου παιδείας, ιδιαίτερα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης που αποτελούν το συνδετικό κρίκο με την κεντρική υπηρεσία. Το πρόβλημα δηλαδή που ενδέχεται να προκύψει είναι η μη εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού στις διευθύνσεις, μιας και η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις καταλήγει με την επισήμανση ότι: «σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί».
Το μεγάλο πρόβλημα σε διοικητικό προσωπικό στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε όλους τους φορείς του υπουργείου παιδείας μπορεί να λυθεί με 2 τρόπους δίχως οικονομικό κόστος. Είτε με μόνιμη τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται πλέον ως διοικητικοί υπάλληλοι, είτε με στελέχωση των φορέων αυτών από μόνιμο προσωπικό που θα προκύψει από τις επικείμενες μετατάξεις λόγω κατάργησης των υπηρεσιών τους. Η απόφαση για να λυθεί οριστικά το ζήτημα είναι καθαρά πολιτική όπως και τα περισσότερα ζητήματα στην εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως όπως φαίνεται, η ηγεσία του υπουργείου παιδείας συνεχίζει να καταφεύγει σε πρόχειρες λύσεις που το μόνο που προσφέρουν είναι η δημιουργία νέων προβλημάτων στον ήδη βεβαρυμμένο από προβλήματα εκπαιδευτικό κόσμο.
 
* Ο Γιώργος Τρούλης είναι δάσκαλος – αναπληρωτής αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: