Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

«Μάθηση και Τεχνολογία»

Μέσω του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» θα αναπτυχθεί μια κοινότητα εκπαιδευτικών και σχολείων, που θα έχει ως στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους να διαχειρίζονται τις τεχνολογικές καινοτομίες ώστε να βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το δίκτυο αυτό βασίζεται στη μεθοδολογία και την ως τώρα επιτυχημένη πορεία του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας που θα αναδεικνύει νέες μορφές εκπαίδευσης, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία αλλά και τη διεθνή παρουσία και την ερευνητική προοπτική.
Το Πρόγραμμα «Μάθηση και Τεχνολογία» συνεργαζόμενων «καινοτόμων» σχολείων θα προσφέρει:
- συμβουλές και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- ιδέες, εκαπιδευτικό υλικό και λύσεις λογισμικού για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες,
- επιβράβευση σχολικών μονάδων και μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» μπορούν να περιλαμβάνουν:
- Δημοσιοποίηση δραστηριοτήτων
- Υποβοήθηση συνεργασιών
- Μεταφορά τεχνογνωσίας
- Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
- Πληροφόρηση

Οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων και συνακόλουθα οι κατηγορίες των βραβείων, χωρίζονται σε:
- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνουν έκθεση σχεδιασμού, έκθεση εφαρμογής και αποτίμησης, αναφορά για την δρατηριοποίηση των μαθητών και τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Οι δραστηριότητες αυτές «προϋποθέτουν» την παρακολούθηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου αφού αντιστοιχούν στη μεθοδολογία του. Θα βραβευθούν 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες δημοτικού και 2 γυμνασίου.
- Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Πρόκειται για «προϊόν» που χρησιμοποιεί τεχνολογικές λύσεις και απεθύνεται σε εκπαιδευτικούς ή και απευθείας στους μαθητές, ενώ έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς. Θα βραβευθούν 2 εκπαιδευτικά υλικά δημοτικού, 2 γυμνασίου και 2 λυκείου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και της Intel Ελλάς.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: