Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Στο ΣτΕ κατά της συγχώνευσης δύο Γυμνασίων προσέφυγε ο Δήμος Κηφισιάς

Ως αντισυνταγματική και παράνομη ζητά ο Δήμος Κηφισιάς να κηρυχθεί και να ακυρωθεί από το ΣτΕ όπου προσέφυγε η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας με την οποία καταργείται για οικονομικούς λόγους το Γυμνάσιο Εκάλης και συγχωνεύεται με το Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας.

Πρόκειται για την πρώτη αίτηση ακύρωσης που κατατίθεται στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατά των πρόσφατων συγχωνεύσεων σχολείων (Γυμνασίων, Λυκείων, κ.λπ.) που πραγματοποιηθήκαν από το υπουργείο Παιδείας. Με τον Καλλικράτη η Εκάλη έχει υπαχθεί στον Δήμο Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κηφισιάς θεωρεί ότι η απόφαση κατάργησης του Γυμνασίου Εκάλης βασίσθηκε αποκλειστικά και μόνο σε οικονομικά κριτήρια παραβαίνοντας έτσι το άρθρο 16 του Συντάγματος που επιβάλλει τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης.

Με άλλα λόγια ο Δήμος Κηφισιάς εκτιμά πως η απόφαση της υφυπουργού είναι αδικαιολόγητη αφού δεν επικαλείται για την κατάργηση του εν λόγω Γυμνασίου λόγους που να αφορούν την εκπαίδευση ή την παιδεία γενικότερα, έστω και μακροπρόθεσμα.

Επιπλέον δεν επικαλείται συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους, ενώ όπως επισημαίνει ο Δήμος, λήφθηκε χωρίς συγκεκριμένη μελέτη και αναφορά στα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την κατάργηση του Γυμνασίου Εκάλης, στα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθεί το Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας με το οποίο συγχωνεύεται και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω ποσά για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Κηφισιάς καμία έρευνα και μελέτη για την ύπαρξη άλλης ενδεδειγμένης λύσης για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των δαπανών δεν έγινε, αλλά επιλέχθηκε βιαστικά και πρόχειρα η εύκολη λύση της κατάργησης του σχολείου.

Ακόμη, ο Δήμος τονίζει ότι το Γυμνάσιο της Νέας Ερυθραίας είναι υπερκορεσμένο και κτιριακά ανεπαρκές για το αριθμό των μαθητών που εξυπηρετεί με συνέπεια να επέρχεται χειροτέρευση των συνθηκών της παρεχόμενης παιδείας τη στιγμή μάλιστα που λόγω της οικονομικής κρίσης αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν τα ιδιωτικά σχολεία και «μετακομίζουν» στα δημόσια, τονίζει ο Δήμος.

Τέλος, ο Δήμος υπογραμμίζει πως πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας για τη συγχώνευση των δύο Γυμνασίων, όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 1566/1985), ακόμη και αυτή μετά τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: