Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Εκτός μηχανογραφικού τρία τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

Εκτός μηχανογραφικού δελτίου μένουν τρία τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου, δύο στην Ηγουμενίτσα και ένα στην Άρτα. Η εξέλιξη αυτή, προμηνύει ουσιαστικά και το κλείσιμό τους, γεγονός που
αναμένεται να δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις στην περιοχή. Εξάλλου η γενικότερη λειτουργία του ΤΕΙ και η υποβάθμιση τμημάτων του τα τελευταία χρόνια είχε αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και συσκέψεων.
Τα τμήματα που τίθενται εκτός μηχανογραφικού δελτίου είναι το Ζωικής Παραγωγής με έδρα την Άρτα, το Ιχθυοκομίας- Αλιείας με έδρα την Ηγουμενίτσα και το τουριστικών επιχειρήσεων με έδρα επίσης την Ηγουμενίτσα. Συνολικά στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου θα εισαχθούν φέτος 2.090 υποψήφιοι και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα εισαχθούν 2750.
Λίγο πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πέρυσι οι εισακτέοι ήταν 84.690 (εκτός των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών), ενώ εφέτος ο αντίστοιχος αριθμός είναι 74.440.
Φέτος, παράλληλα με την κατάργηση των μετεγγραφών, για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αριθμός θέσεων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.
Στόχος να διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.
Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.
Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:
1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές
2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
3. Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
4. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
5. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
6. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)
Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:
α) στον αριθμό των φοιτητών που εμφανίζονται ως τακτικοί (φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών), ως ενεργοί (αυτοί που βρίσκονται έως και 2 χρόνια μετά τα κανονικά έτη σπουδών (ν+2)και ως εγγεγραμμένοι φοιτητές.
β) στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 που πήραν συγγράμματα και στον συνολικό αριθμό των φοιτητών (σε όλα τα έτη σπουδών) του Τμήματος που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραμμα.
γ) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό).
δ) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
ε) στον αριθμό των φοιτητών που αποχώρησαν από το Τμήμα λόγω μετεγγραφής και στον αριθμό των φοιτητών που ήρθαν στο Τμήμα λόγω μετεγγραφής.
στ) στο μέσο αριθμό πτυχιούχων ανά έτος και στο μέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό), και
ζ) στις προτάσεις των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και λοιπών Σχολών.
Στα Περιφερειακά Ιδρύματα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι μικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθμούς μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.
Συνολικά ο αριθμός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων, όπως ορίζει η διάταξη.
EpirusPost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: