Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

161 νέα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Του Γιώργου Τρούλη*
Με απόφαση το υπουργείο παιδείας, στις 30 Μαΐου, καθόρισε 135 δημοτικά σχολεία ως ολοήμερα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Στην Κρήτη τα νέα ολοήμερα σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Επίσης μετατρέπονται 26 ολοήμερα δημοτικά σχολεία σε ολοήμερα ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος, τα οποία είχαν οριστεί ως πειραματικά. Στην Κρήτη μετατρέπονται 2 σχολεία και συγκεκριμένα στο νομό Ηράκλειου. Το ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Λιμένα Χερσονήσου και το ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Μαλίων.

Αυτά τα σχολεία συμπληρώνουν τα περυσινά 801 ολοήμερα σχολεία επεκτείνοντάς τα σε 961 δημοτικά σχολεία. Το ζήτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί το υπουργείο παιδείας να προχωρά σε διεύρυνση ενός θεσμού δίχως να έχει προβεί σε οποιαδήποτε επιστημονική και εμπειρική αποτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων αυτού του σχολείου; Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πειραματίζεται με τους μαθητές και τη νέα γενιά. Δε δεχόμαστε τα σχολεία “παιδοφυλακτήρες” που ορισμένοι σχεδιάζουν παρά μονάχα τα σχολεία ουσίας που ως επίκεντρο έχουν το μαθητή και την εκπαίδευσή τους. Σχολεία που είναι σχεδιασμένα για το αύριο, με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας (διαθεματικό πλαίσιο σπουδών, διεπιστημονική μέθοδος, ομαδοσυνεργατική κ.λ.π.), με παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, με διδακτικά αντικείμενα που θα παρέχονται σε όλους τους μαθητές δίχως να χρειάζεται να ανατρέχουν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το υπουργείο παιδείας επομένως οφείλει να προβεί πρωτίστως σε αποτίμηση του νέου θεσμού, προτού τον επεκτείνει, με την καταγραφή και την εμπειρία των εκπαιδευτικών. Εφόσον τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και των νέων εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών, τότε αφενός να γενικευτεί ο θεσμός, αφετέρου να δημιουργηθούν άμεσα οργανικές θέσεις για τους συναδέλφους καθηγητές ειδικοτήτων (μουσικών, θεατρολόγων, εικαστικών, γυμναστών, πληροφορικής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών κ.α.). Κανένας θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει, εάν δεν υπάρχουν γερά θεμέλια. Τα θεμέλια ενός εκπαιδευτικού θεσμού είναι η παιδαγωγική και κοινωνικοπολιτισμική του χρησιμότητα – αναγκαιότητα καθώς και το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Δίχως συμμέτοχους τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την κοινωνία δεν μπορεί να πετύχει καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και κανένα «νέο σχολείο». Το μόνο που πρέπει να κάνει το υπουργείο παιδείας είναι να δει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης δίχως λογιστικές και “μνημονιακές” λογικές.


* Ο Γιώργος Τρούλης είναι δάσκαλος –

αναπληρωτής αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: