Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Άδικη θεωρούν την κοινωνία οι νέοι

Σημαντικά πορίσματα έρευνας του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β'
 για τις αξίες των μαθητών
Φωτογραφία
Η νέα γενιά πιστεύει ότι η κοινωνία είναι άδικη. Δεν θεωρεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται και βοηθούν τους συνανθρώπους τους, αντίθετα βλέπουν να γίνονται διακρίσεις. Για τους έφηβους, οι σημαντικότερες αξίες είναι η φιλία και η οικογένεια, ενώ σε αυτή την ηλικία τουλάχιστον κατατάσσουν χαμηλά το χρήμα και την κοινωνική στάση. Οι σημερινοί μαθητές εξηγούν ακόμα, ότι διασκέδαση γι’ αυτούς είναι η μουσική, το διαδίκτυο και η τηλεόραση και πως προτιμούν να ξοδεύουν το χαρτζιλίκι τους για την αγορά ενός κινητού ή για μια έξοδο. Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα πορίσματα της έρευνας του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β’ με θέμα «Οι αντιλήψεις των μαθητών του σχολείου για το τρίπτυχο αξιών σεβασμός-ευθύνη-αλληλεγγύη στο σχολείο και την κοινωνία». Ειδικότερα, με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά προκύπτουν τα εξής:
Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των παιδιών για τη ζωή, την κοινωνία και το μέλλον και κυρίως για το σύστημα αξιών που ακολουθούν, το βαθμό στον οποίο η μόδα αποτελεί στοιχείο της θεώρησης που έχουν για τον κόσμο, την αισιοδοξία και τη στάση τους στον κοινωνικό ιστό. Με βάση τις απαντήσεις τους, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά του σχολείου δεν πιστεύουν ότι η κοινωνία είναι δίκαιη και δημοκρατική, αφού πέραν του 70% και 43% εκφράζουν διαφωνία. Παράλληλα ένα μικρό ποσοστό (14%) θεωρεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται και βοηθούν τους συνανθρώπους τους, ενώ αντίθετα συμφωνούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (79%) ότι γίνονται διακρίσεις. Είναι όμως παράλληλα αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει καλύτερη, αφού 76% συμφωνούν με αυτή τη δήλωση. Επίσης, παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατανομή των απαντήσεων σε σχέση με την αναγκαιότητα των νόμων και κανόνων, όπου περίπου ένας στους πέντε αμφιταλαντεύεται για την ανάγκη αυτή και άλλος ένας διαφωνεί.
Ιεραρχώντας τις αξίες
Για τα παιδιά οι δύο πιο σημαντικές αξίες που κυριαρχούν στις ψηλότερες θέσεις είναι η φιλία και η οικογένεια αλλά και η πίστη στο Θεό. Περίπου ένας στους δυο επιλέγει τη φιλία ή την οικογένεια για την ανώτερη θέση. Αντίθετα, χαμηλότερα κατατάσσουν το χρήμα και την κοινωνική δράση.
Αποδέχονται και απορρίπτουν
Ως προς τη στάση των παιδιών για ποικίλες συμπεριφορές εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, τα ευρήματα της έρευνες έδειξαν ότι: Τα παιδιά δεν εγκρίνουν την κλοπή (7.6%), την καταστροφή περιουσίας (14.9%) και την κοροϊδία (11.9%). Αντίθετα, διάκεινται θετικά απέναντι στα άτομα που βοηθούν ανθρώπους εκτός της στενής τους παρέας (96%) αλλά και συμμαθητές τους (92.4%), που πηγαίνουν εκκλησία (65.6%) και λαμβάνουν μέρος σε δράσεις του δήμου και της τοπικής κοινότητας (83.5%). Είναι ενδιαφέρον ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου δύο στους τρεις μαθητές, αποδέχεται τους συμμαθητές που δε φορούν τη στολή τους και ένας στους τρεις αποδέχεται συμπεριφορές όπως κατανάλωση αλκοόλ (33.5%), κάπνισμα (34.9%), τυχερά παιγνίδια (35.8%), καθυστέρηση εισόδου στην τάξη (42.6%), αποχώρηση από το σχολείο χωρίς άδεια (37.7%).
Σε καθημερινή βάση η πλειονότητα ακούει μουσική, σερφάρει στο διαδίκτυο και βλέπει τηλεόραση, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει ποτέ θέατρο, γήπεδο ή ασχολείται με τυχερά παιγνίδια. Ως προς την κατανομή των εξόδων τους στις ψηλότερες θέσεις βρίσκονται το κινητό και η έξοδος, ενώ στις χαμηλότερες το βιβλιοπωλείο, τα δώρα και τα τυχερά παιγνίδια.
Το δικό τους μέλλον
Βάσει των σχετικών απαντήσεων φαίνεται ότι το μέλλον τους, απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών. Τρεις στους πέντε μαθητές είναι πολύ αισιόδοξοι για αυτό (62.5%) ενώ θεωρούν ότι η επιτυχία έχει σχέση με την τιμιότητα και την εργατικότητα αλλά και τις ικανότητες του ατόμου. Δεν δέχονται ότι θα τους βοηθήσουν οι γονείς τους με τις γνωριμίες τους (μέσο) για να βρουν δουλειά, ενώ ένα στα τέσσερα παιδιά (26.2%) θεωρούν ότι τα εφόδια που παίρνουν από το σχολείο (γνώσεις, δεξιότητες) θα βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει στη ζωή.
Σχολική ζωή
Άλλος ένας στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπώσει τις απόψεις των παιδιών για τη σχολική ζωή και ταυτόχρονα να διερευνήσει τυχόν συνδέσεις ανάμεσα στις απόψεις αυτές. Ως προς τις περιοχές για τις οποίες έχουν τα παιδιά δυνατότητα παρέμβασης, φαίνεται ότι έχουν ρόλο στο μάθημα και τις εκδηλώσεις του σχολείου (60% και 46% αντίστοιχα), αλλά όχι τόσο στην αισθητική του σχολικού χώρου (32%). Προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη το τι αναγράφεται στους τοίχους του κτηρίου! Η άλλη πτυχή της σχολικής ζωής που διερευνήθηκε ήταν αυτή των σχέσεων των παιδιών εντός του σχολείου. Όπως προκύπτει, τα παιδιά δηλώνουν ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι είτε φιλικές είτε αδιάφορες αλλά όχι συγκρουσιακές.
Αυτοεκτίμηση υπάρχει;
Στο χώρο των συναισθημάτων και του ελέγχου του εαυτού, τα παιδιά έχουν ανάγκη διαφοροποίησης, αφού σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που είτε απαντά αρνητικά είτε αμφιταλαντεύεται. Για παράδειγμα ένα στα δύο παιδιά νιώθει ότι έχει αυτοπεποίθηση (52.6%) και ασφάλεια (51.3%) ή αποδέχεται την κριτική (53.8%) ή την αποτυχία (57%). Δύο στα τρία παιδιά δηλώνουν ότι έχουν πίστη στο Θεό (62.7%) και ότι η ζωή τους έχει νόημα (69.7%).
Ένας στους τρεις καπνίζει
ΣΤΗΝπερίπτωση του καπνίσματος, τα στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό - περίπου ένας στους τρεις μαθητές - καπνίζουν στο σχολείο και από αυτούς μόλις το 7% δε νιώθει άνετα για την πράξη του. Ως προς τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά καπνίζουν, φαίνεται να κυριαρχεί η δύναμη της παρέας.
Καπνίζουν γιατί το κάνουν οι φίλοι τους (69%) και γιατί είναι μαγκιά (68%). Παράλληλα, ενώ μόλις ένα στα τρία παιδιά ενοχλείται από το κάπνισμα στο σχολείο (32%), όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι προκαλεί βλάβες στην υγεία (94%) και οι μισοί θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι αυστηρότεροι οι κανονισμοί (50%).
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα διενεργήθηκε από εκπαιδευτικούς του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β’ σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Παυλίνα Χατζηθεοδούλου.
ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΙΣΤΑΝΤΑΙ Με βάση τα στοιχεία, για κάθε τρεις μαθητές ο ένας θεωρεί ότι δεν υπάρχει βία, ο δεύτερος ότι υπάρχει σε περιορισμένο βαθμό και ο τρίτος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη χρήση της βίας από τους μαθητές στο σχολείο. |Γενικότερα ως προς την υιοθέτηση παραβατικών συμπεριφορών τα παιδιά κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη δική τους στάση και το βαθμό εμφάνισης κάποιων παραβατικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, τα παιδιά πιο πολύ βρίζουν ή χειρονομούν (23%) ή γίνονται όχλος (17%) στοιχεία που παραπέμπουν σε συμπεριφορές γηπέδου και όχι κοινωνίας που σέβεται και είναι σεβαστή. Ειδικότερα η στάση των παιδιών απέναντι στη βία και την παραβατικότητα φαίνεται ότι είναι κατακριτέα αφού θεωρούν ότι οι καταστροφές γίνονται κυρίως γιατί κάποιοι είναι ασυνείδητοι (50%) ή γιατί θέλουν να κάνουν πλάκα (64%). 
http://www.philenews.com/digital/

Δεν υπάρχουν σχόλια: