Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Σεβαστό το πτυχίο του Πανεπ. Κύπρου

Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι περισσότεροι απόφοιτοί του
 από το επίπεδο σπουδών 
Φωτογραφία
Κατά καιρούς γίνεται αρκετός λόγος για το επίπεδο σπουδών και την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρει στους φοιτητές του το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τα σχόλια να είναι άκρως θετικά και ικανοποιητικά. Πέρα όμως από τις σπουδές σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επαγγελματική
σταδιοδρομία των αποφοίτων του, αφού πρόκειται για έναν τομέα που απασχολεί και προβληματίζει έντονα. Στα πλαίσια αυτά, πέρσι το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας αρκετά ενδιαφέρουσας έρευνας με θέμα την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμφίβολα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον καθότι καλύπτουν σημαντικούς τομείς. Τα κυριότερα από αυτά είναι:
?Η γενική ικανοποίηση από το επίπεδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κρίνεται αρκετά υψηλή από τους απόφοιτους με τη μέση τιμή να ανέρχεται στο 4,34 σε μια πεντασκελή κλίμακα, όπου το «1» αντιστοιχεί σε «καθόλου» και το «5» σε «πάρα πολύ ικανοποιημένος».
?Η πιθανότητα επιλογής του Πανεπιστημίου Κύπρου αν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν και πάλι είναι αρκετά υψηλή με τη μέση τιμή να ανέρχεται στο 4,31.
?Αρκετά καλή κρίνεται η εμπειρία που είχαν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη μέση τιμή αξιολόγησης να ανέρχεται στο 4,18. ?Δύο στους τρεις απόφοιτους του Πανεπιστη μίου Κύπρου έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους για μεταπτυχιακό δίπλωμα. Από τα άτομα που δεν έχουν συνεχίσει, 56% σκέφτεται να συνεχίσει στο μέλλον, ενώ 44% απέκλεισε την πιθανότητα να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές.
?Η Κύπρος είναι η πιο δημοφιλής χώρα σπουδών για μεταπτυχιακό, τόσο μεταξύ ατόμων που έχουν ήδη τελειώσει το μεταπτυχιακό τους όσο και μεταξύ ατόμων που σκέφτονται να κάνουν στο μέλλον. Η Αγγλία είναι η δεύτερη περισσότερο προτιμητέα χώρα.
?Από τα άτομα που συνέχισαν με μεταπτυχιακό, το ένα τρίτο εργάστηκε για κάποιο διάστημα πριν πάει για μεταπτυχιακές σπουδές. ?Ο κύριος λόγος επιλογής θέματος για μεταπτυχιακές σπουδές είναι το ενδιαφέρον προς το θέμα αυτό σε ποσοστό 73%, ενώ ακολουθούν η βελτίωση προοπτικών εργοδότησης (50%) και η βελτίωση προοπτικών ανέλιξης (37%).
?Η πλειοψηφία των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών πιστεύει ότι το μεταπτυχιακό βοήθησε στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Εντούτοις υπάρχει κι ένα σημαντικό ποσοστό που έχει αντίθετη άποψη. Η μέση τιμή βρίσκεται στο 3,59 και είναι μεταξύ των σημείων «αρκετά» και «κάπως» στην κλίμακα.
?Μόνο το ένα τρίτο των αποφοίτων που έκαναν μεταπτυχιακό αναφέρει ότι είχε καθοδηγηθεί από καθηγητές ή σύμβουλους του Πανεπιστημίου για την επιλογή θέματος για το μεταπτυχιακό.
?Το διαδίκτυο είναι η κυριότερη πηγή πληροφοριών τόσο για το θέμα του μεταπτυχιακού (46%) όσο και για το Πανεπιστήμιο (43%). ?Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης για τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι η οικογένεια (47%) καθώς και οι ίδιοι οι φοιτητές από δικές τους οικονομίες (39%).
?Οι μισοί απόφοιτοι του Πανεπιστημίου που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, ενώ τρεις στους δέκα εργάζονται στον ιδιωτικό.
?Οι μισοί περίπου από τους ερωτώμενους δεν έχουν αλλάξει κάποια εργασία από την αποφοίτησή τους (47%). Ποσοστό 14% άλλαξε μια εργασία και 21% δύο εργασίες. ?Η πλειοψηφία των ατόμων που εργάζονται έχουν εξειδικευμένα/τεχνοκρατικά καθήκοντα στην εργασία τους (59%). Ποσοστό 19% έχει διοικητικά καθήκοντα, 14% εκτελεί εποπτικά καθήκοντα και μόλις 8% εκτελεί διευθυντικά καθήκοντα.
?Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών ήταν το απαιτούμενο προσόν για πρόσληψη για επτά στους δέκα ερωτώμενους που εργάζονται.
?Έξι στους δέκα εργαζόμενους αναφέρουν ότι η θεματολογία του πρώτου τους πτυχίου συνάδει άμεσα με το αντικείμενο εργασίας, 23% ότι συνάδει έμμεσα και 15% ότι δεν συνάδει καθόλου.
?Τρεις στους δέκα απόφοιτους θα επέλεγαν άλλον κλάδο σπουδών εάν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν και πάλι. Ο κύριος λόγος που αναφέρεται είναι η δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας (43%) και το ότι ο κλάδος δεν τους γεμίζει (31%).
?Τα τρία τέταρτα των αποφοίτων πιστεύουν ότι οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τους βοήθησαν στην εξεύρεση εργασίας. Η μέση τιμή ανέρχεται στο 3,97 και βρίσκεται αρκετά κοντά στο σημείο «αρκετά» της κλίμακας.
?Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει ότι τα διπλώματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου χαίρουν σεβασμού από τους εργοδότες. Η μέση τιμή ανέρχεται στο 4,46 και βρίσκεται μεταξύ των σημείων «αρκετά» και «πάρα πολύ» στην πεντασκελή κλίμακα.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Είδος: Ποσοτική Μέθοδος: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Δείγμα: 500 απόφοιτοι Πανεπιστημίου Κύπρου Δειγματοληψία: Τυχαία Εκτέλεση έργου: CΥΜΑRΜarket Research Ltd.
Ποιες είναι οι πιθανότητες επιλογής του Από την έρευνα προκύπτει ότι οι άντρες είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξουν ξανά το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το πρώτο τους πτυχίο. Η πιθανότητα επιλογής του Πανεπιστημίου παρουσιάζεται μεγαλύτερη μεταξύ των ατόμων που σπούδασαν Γλώσσες, Οικονομικά, Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η πρόθεση επιλογής και πάλι του Πανεπιστημίου Κύπρου καταγράφεται χαμηλότερη μεταξύ των αποφοίτων των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και Στατιστικής, καθώς και της Πολυτεχνικής Σχολής. Όσον αφορά στην εμπειρία τους οι απόφοιτοι κυρίως των Κοινωνικών Επιστημών την κρίνουν καλύτερη σε σχέση με τους απόφοιτους των Φυσικών Επιστημών, της Πληροφορικής και της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο κλάδος σπουδών είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τους φοιτητές και φυσικά για τους απόφοιτους, αφού με την απόκτηση του πτυχίου τους ρίχνονται στη δύσκολη μάχη της εξεύρεσης εργασίας. Όπως κατέδειξε η έρευνα, επτά στους δέκα αποφοίτους θα επέλεγαν και πάλι τον ίδιο κλάδο που αρχικά ακολούθησαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα επέλεγαν άλλον. Συγκεκριμένα, θα ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν άλλον κλάδο οι απόφοιτοι από τα ακόλουθα Τμήματα: Γλώσσες (42%), Φυσικές Επιστήμες (56%), Κοινωνικές Επιστήμες (39%), Οικονομικά (39%) και λιγότερο πιθανόν να επέλεγαν άλλον κλάδο σπουδών οι απόφοιτοι: Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (19%), Μαθηματικών και Στατιστικής (11%) και της Πολυτεχνικής Σχολής (0%). Η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα ηλικίας μέχρι 25 ετών και τα άτομα που αποφοίτησαν από το 2006 και μετά. Σύμφωνα με το κείμενο της έρευνας, «αυτό ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι τα άτομα αυτά έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση να δυσκολεύονται να βρουν εργασία, γεγονός που τους ωθεί να πιστεύουν ότι τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα εάν επέλεγαν κάποιον άλλο κλάδο σπουδών». Σχετικά τώρα με την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, από την έρευνα διαφάνηκε ότι περισσότερο πιθανό να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο μέλλον είναι τα άτομα ηλικίας μέχρι 30 ετών και τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει μετά το 2006. Την Κύπρο ως χώρα για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα ηλικίας 31 ετών και άνω κι αυτοί που αποφοίτησαν πριν από το 2000. Όσον αφορά στην επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου από την έρευνα διαφάνηκε ότι οι μισοί από αυτούς εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, ένα 6% στον τραπεζικό τομέα, ένα 4% στον ημικρατικό τομέα, μόλις το 2% είναι αυτοεργοδοτούμε- νοι, ένα 4% δεν εργαζόταν όταν διεξαγόταν η έρευνα, ενώ 4% παρακολουθούσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Μια εξίσου σημαντική παράμετρος είναι και η ηλικία και το έτος αποφοίτησης σε σχέση με το πού εργοδοτούνται οι απόφοιτοι. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και παλαιότεροι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου είναι πιθανότερο να εργοδοτούνται σήμερα στον δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με τους νεαρότερους αποφοίτους του ιδρύματος που είναι πιο πιθανό να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια: