Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Χ. Νούτσος: Στα πανεπιστημιακά όργανα μετέχω μόνο κατόπιν εκλογής

 
Τελειωμό δεν έχουν για την υπουργό Παιδείας τα "όχι" πανεπιστημιακών στον διορισμό τους ως μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα κάνει τις εκλογές για την ανάδειξη των
εσωτερικών μελών των πανεπιστημίων. Μεταξύ αυτών και το "όχι" του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χαράλαμπου Νούτσου.Με επιστολή του στον ειδικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Χ. Νούτσος, επισημαίνει τα εξής:Δεν έλαβα γνώση καμίας επιστολής. Προφανώς, επειδή δεν είμαι καθηγητής σε «θέματα συγκολλήσεων και αντοχής θαλάσσιων κατασκευών» δεν έχω την «ευχέρεια», αλλά και την ανάγκη να παρακολουθώ ανελλιπώς το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και τα «οικεία μηνύματα» που ζητούν, εντός διημέρου, «και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής μου ταυτότητας». Τώρα λοιπόν σας απαντώ:
α) Δεν εκτιμώ ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου, με «διαπιστωτική πράξη» μάλιστα που «εκδίδεται από τον υπουργό», έστω και με βάση το άρθρο 76 του Ν. 4009/2011.
β) Σε ό,τι με αφορά, τρεις και πλέον δεκαετίες τώρα, μετείχα σε πανεπιστημιακά όργανα μόνον εθελοντικά και κατόπιν εκλογής - δηλαδή ουδέποτε με ηλικιακά κριτήρια, όπως, για παράδειγμα, σε θέση αντιπρύτανη κατά τα έτη 1991-1994, πριν εμφανισθούν οι «επαγγελματίες πρυτάνεις».
γ) Προσθέτω ότι κατά το άρθρο 45 § 26 του Ν. 1268/1982, η «αρχαιότητα [...] καταργείται».
δ) Σας υποδεικνύω ότι κατά το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011 το μόλις προαναφερθέν εδάφιο του νόμου 1268 δεν έχει περιληφθεί στις «καταργούμενες διατάξεις».
ε) Μνημονεύω επίσης το άρθρο 120 § 2 του ισχύοντος Συντάγματος: «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό» «αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων».
στ) Τι υπαινίσσομαι με το προηγούμενο σημείο, οι αναγνώστες του αθηναϊκού κυριακάτικου Τύπου, κατά το τελευταίο έτος, γνωρίζουν επακριβώς τους λόγους που με οδηγούν στην επίκληση του Συντάγματος.
ζ) Να προσθέσω ότι μου έχει χορηγηθεί εξάμηνη εκπαιδευτική άδεια, γεγονός που με απαλλάσσει από την ιδιότητα του «Reservist»;

Δεν υπάρχουν σχόλια: