Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Το υπ. Παιδείας ορίζει επιτροπές, τα Πανεπιστήμια αρνούνται τη διαδικασία

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα μέλη των πενταμελών επιτροπών, που ορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας, σε επτά ΑΕΙ και επτά ΤΕΙ, προκειμένου να διεξάγουν τις εκλογές για τις νέες διοικήσεις στα
συγκεκριμένα ιδρύματα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν έχουν υπογράψει τις σχετικές πράξεις. Τα 14 αυτά πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν υπέγραψαν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, αρνούμενα να προωθήσουν τις διαδικασίες. Πρόκειται για τα πανεπιστήμια Οικονομικό Αθηνών, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Χαροκόπειο, Ιόνιο, Θράκης και Θεσσαλίας και τα ΤΕΙ Πάτρας, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Δυτ. Μακεδονίας, Λάρισας και Σερρών.
Επίσης, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής στο πανεπιστήμιο Αθηνών, η συγκρότηση της οποίας αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε ΑΕΙ πρέπει να ορίσει πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από πρώην πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις ή τους αρχαιότερους καθηγητές, για να διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη των οκτώ εκλεγμένων μελών ΔΕΠ κάθε νέου Συμβουλίου Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: