Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Οι βυζαντινοί οικισμοί της μακεδονικής γης σε ένα βιβλίο

Σ' ένα αρχαιολογικό "ταξίδι" στους βυζαντινούς οικισμούς της μακεδονικής γης, από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα, συμπαρασύρει τον αναγνώστη του βιβλίου της, με τίτλο "Οι βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα (4ος-15ος αιώνας)", η αρχαιολόγος Φλώρα Καραγιάννη.
Η Φλώρα Καραγιάννη επιχειρεί μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και ερμηνείας των αρχαιολογικών δεδομένων, στον βαθμό που αυτά αποκαλύπτουν διάφορες πτυχές της μορφής και της εξέλιξης των οικισμών που αναπτύχθηκαν από το τέλος της ύστερης αρχαιότητας μέχρι και την άλωση από τους Οθωμανούς.
Στο βιβλίο της γίνεται μια προσπάθεια να συνδυαστούν οι πληροφορίες που παρέχουν οι ιστορικές μελέτες με τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών και καταγράφονται 294 θέσεις εντός των ορίων της σημερινής Μακεδονίας, όπου σώζονται κατάλοιπα παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων.
Τα κατάλοιπα αυτά, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, είναι
αρχιτεκτονικά λείψανα (οχυρωματικά έργα, κοσμικά ή θρησκευτικά κτίρια, τάφοι και εργαστηριακοί χώροι), τα οποία είτε βρίσκονται ενσωματωμένα στον ιστό των σύγχρονων πόλεων είτε έχουν έρθει στο φως μέσα από ανασκαφικές έρευνες.
Στο σύνολο των
294 καταγεγραμμένων θέσεων, όπως σημειώνει η κα Καραγιάννη, τα πιο ενδεικτικά για την παρουσία οικισμού και συγχρόνως τα πιο αντιπροσωπευτικά της οργάνωσής τους, είναι τα έργα οχυρωματικής, τα οποία σώζονται σε 129 θέσεις.
Εξίσου ισχυρά και σημαντικά οικιστικά κατάλοιπα
είναι τα οικοδομικά λείψανα δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, ενώ ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικός για την παρουσία οικισμού είναι ο εντοπισμός θρησκευτικών κτιρίων και ειδικότερα παλαιοχριστιανικών βασιλικών, που επέζησαν στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.
Την παρουσία συγκεκριμένου οικισμού μαρτυρούν, επίσης, τα οικοδομικά λείψανα, ενώ ένας μικρός αριθμός θέσεων διατηρεί εγκαταστάσεις που σχετίζονται με παραγωγικές ή εργαστηριακές δραστηριότητες (π.χ. υδρόμυλοι, ορυχεία, μεταλλεία, ληνοί, κεραμικά εργαστήρια, υαλουργεία κ.ο.κ.).

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου η "Αίμος" (Εταιρεία για τη Μελέτη της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων και την Προστασία της) και οι εκδόσεις University Studio Press παρουσιάζουν το βιβλίο της κας Καραγιάννη, σε εκδήλωση, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

nooz

Δεν υπάρχουν σχόλια: