Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Μάθημα στο Δημοτικό για καλή ζωή

Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα σπουδών της Αγωγής Υγείας
Φωτογραφία
Ενα νέο γνωστικό αντικείμενο εμφανίστηκε από τον φετινό Σεπτέμβρη στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων. Πρόκειται για την Αγωγή Υγείας, δηλαδή του
προγράμματος σπουδών, που σκοπό έχει την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών.
Ειδικότερα το πρόγραμμα σπουδών Αγωγής Υγείας (ΠΣΑΥ) εξυπηρετεί τα εξής:
Πρώτον, αντιμετωπίζει την υγεία ως κοινωνικό και προσωπικό εφόδιο για «καλή ζωή» και όχι ως την απουσία κάποιας ασθένειας.
Δεύτερον, μεριμνά για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος στο οποίοι οι μαθητές δε διδάσκονται απλά, αλλά έχουν ευκαιρίες να βιώσουν υγιείς συμπεριφορές.
Τρίτον, συμβάλλει στην κριτική διερεύνηση της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην επιδιωκόμενη συμπεριφορά του ατόμου και το οικονομικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ζει.
Τέταρτον, ενθαρρύνει τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα την κοινότητα να δρουν συλλογικά έτσι ώστε να διεκδικούν περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τις υγιείς επιλογές και πέμπτον, προσεγγίζει ολιστικά και συστηματικά το θέμα της υγείας.
Σε σχετικό οδηγό προς τους εκπαιδευτικούς, το υπουργείο Παιδείας τονίζει μεταξύ άλλων πως εκείνο που πρέπει να θυμούνται είναι ότι σε καμιά περίπτωση, στα πλαίσια των μαθημάτων και των άλλων δραστηριοτήτων εντός του σχολείου δεν τίθενται προς δημόσια κριτική και δεν θυματοποιούνται συμπεριφορές ή επιλογές, ούτε φυσικά η εμφάνιση των μαθητών.
Αποφεύγεται, επίσης, να ζητείται άμεσα από τον ίδιο τον μαθητή να απορρίψει επιλογές που σχετίζονται με τον ίδιο όπως για παράδειγμα: τι φέρνει για κολατσιό στο σχολείο, τι κάνει το απόγευμα, τι του λένε οι γονείς του ή τι συνήθειες έχουν οι γονείς του. Οι μαθητές στο μάθημα της Αγωγής Υγείας θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τη συμπεριφορά των νέων και των ατόμων της ηλικίας τους. Μέσα από τέτοιους προβληματισμούς θα προβούν και σε αυτοαξιολόγηση των δικών τους επιλογών.
Τι περιλαμβάνει το ΠΣΑΥ: Περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στην Αγωγή Υγείας ως:
?Γνωστικό αντικείμενο στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.
?Συντονισμένη δράση και έκφραση της πολιτικής του Σχολείου Προαγωγής Υγείας. Αγωγή υγείας ως γνωστικό αντικείμενο: Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες και υποενότητες. Η κάθε υποενότητα αναλύεται σε γενικούς στόχους που ανταποκρίνονται στους τρεις βασικούς άξονες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων οι οποίοι αφορούν στις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και συμπεριφοράς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Οι γενικοί στόχοι αναλύονται σε δείκτες επιτυχίας για κάθε τάξη. Επομένως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ανταποκριθεί στους δείκτες επιτυχίας της τάξης στην οποία διδάσκει το μάθημα. Τονίζεται ότι το περιεχόμενο του ΠΣΑΥ διασφαλίζει την ολιστική έννοια της υγείας αφού περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες και υποενότητες που αφορούν όλες τις πτυχές της υγείας (π.χ. σωματική, ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική κ.α.) Επίσης το ΠΣΑΥ προωθεί διασυνδέσεις μεταξύ των θεμάτων όπως για παράδειγμα, συναισθηματική εκπαίδευση και διατροφικές επιλογές. Η έμφαση σε κάποια θεματική ενότητα Αγωγής Υγείας επιδρά καταλυτικά και στις άλλες θεματικές ενότητες. Π.χ. η θεματική υποενότητα «χρήση και κατάχρηση ουσιών εξάρτησης» συνδέεται και ενισχύεται σχεδόν από όλες τις υπόλοιπες. Σχολείο Προαγωγής Υγείας: Το ΠΣΑΥ δεν περιορίζεται μόνο ως διδακτική διαδικασία στην τάξη, αλλά αναμένεται να λειτουργεί με τρόπο που οι μαθητές να έχουν ευκαιρίες να βιώνουν το σχολικό περιβάλλον ως υποστηρικτικό στην επιλογή υγιεινών τρόπων ζωής. για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα προνοεί:
?Ανάπτυξη σχεδίου δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας. Το σχέδιο δράσης εκφράζει την πολιτική του σχολείου στην Αγωγή Υγείας. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που η υλοποίησή τους δεν εξαντλείται στην τάξη αλλά επεκτείνονται στο σύνολο της σχολικής μονάδας με την εμπλοκή μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών ή και οργανισμών/ ατόμων της ευρύτερης κοινότητας. Το επιλεγόμενο θέμα του σχεδίου δράσης αποτυπώνει την έμφαση στην οποία επικεντρώνεται το σχολείο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η διδασκαλία στην τάξη αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια για ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου. Παράλληλα η διδασκαλία ανταποκρίνεται σε όλα τα θέματα που προνοεί το ΠΣΑΥ για τη συγκεκριμένη τάξη. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη σχεδίου δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία από τη σχολική χρονιά 2009-2010. Η τακτική αυτή απλά εντάσσεται στο ΠΣΑΥ.
?Αξιοποίηση της ζωής του σχολείου. Το πρόγραμμα σπουδών προωθεί την αξιοποίηση ευκαιριών που δίνει η σχολική ζωή, έτσι ώστε οι μαθητές να βιώνουν αυτό που διδάσκονται στην τάξη. Για παράδειγμα αναμένεται με το ΠΣΑΥ να δοθεί έμφαση σε θέματα που αφορούν στη διατροφή των μαθητών κατά την εκδρομή, τη συλλογική λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την τάξη, την οδική ασφάλεια κατά τους περιπάτους, την προστασία από την υπερβολική ακτινοβολία στους σχολικούς αγώνες κ.α.
Α’-Δ’ Δημοτικού: Διδάσκεται 80 λεπτά στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγή Ζωής στο οποίο διδάσκεται επίσης και το πρόγραμμα σπουδών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Ε’-Στ’ Δημοτικού: Στις τάξεις αυτές το μάθημα έχει διάρκεια 80 λεπτών για κάθε δεκαπενθήμερο. Η τάξη μοιράζεται ώστε να μαθήματα να γίνονται με βιωματικό τρόπο.
?Να απολαμβάνουν ευχάριστες και υγιείς συμπεριφορές στο σχολείο και στην κοινότητά τους. ?Να απολαμβάνουν στιγμές προετοιμασίας και κατανάλωσης φαγητού στο σχολείο, στη σχολική εκδρομή και σε χώρους αναψυχής της κοινότητάς τους. ?Να εμπλακούν όλοι οι μαθητές σε ευχάριστες φυσικές δραστηριότητες στο σχολείο και στην κοινότητα. ?Να έχουν πρακτικές εμπειρίες ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους στο σχολείο και στην κοινότητά τους. ?Να εφαρμόζουν πρακτικές που προάγουν την ασφάλεια στη σχολική τους ζωή. ?Να έχουν την ευκαιρία ανάπτυξης καλών σχέσεων με φίλους, οικογένεια, ενήλικες, τρίτη ηλικία. ?Να συνεργάζονται εφαρμόζοντας τις δημοκρατικές αρχές και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης απόφασης για θέματα που τους αφορούν, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ευθύνες για την εύρυθμη λειτουργία της τάξης και του σχολείου τους.
Πού και πότε εφαρμόζεται Κάθε πτυχή της σχολικής καθημερινότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία «διδασκαλίας» Αγωγής Υγείας. Κάθε φορά που: ?Λαμβάνεται κάποια απόφαση σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. ?Κάποιο παιδί αναρωτιέται τι να κεράσει τους συμμαθητές του για την ονομαστική του γιορτή. ?Το σχολείο ή η τάξη πάει εκδρομή ή περίπατο. ?Αναπτύσσεται μια καινούργια φιλία. ?Επιλύεται μια διαπροσωπική διαφορά. ?Προσφέρεται μια καινούργια ευκαιρία δημιουργίας ή και εδραίωσης ενός περιβάλλοντος που να συνάδει με τους στόχους της Αγωγής Υγείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: