Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ: Αδυνατούν να αναλάβουν τις Εστίες

Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η αρμοδιότητα των φοιτητικών και σπουδαστικών Εστιών περνάει απ' το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.
Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί εφαρμογή του νόμου - πλαισίου, που επιπλέον δίνει τη δυνατότητα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη στέγαση.
Πάντως, φαίνεται πως τα ιδρύματα δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εστιών, λόγω των μειωμένων προϋπολογισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ΕΜ Πολυτεχνείο, του οποίου η πρυτανεία λέει πως «είναι αδύνατον να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ» στο ΕΜΠ και διαμαρτύρεται ότι δεν ενημερώθηκε, ούτε καν ερωτήθηκε για το θέμα. Στο ΕΜΠ μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για δύο Εστίες, τη ΦΕΕΜΠ (παλιότερη εστία στην περιοχή Ζωγράφου) και τις νέες Εστίες του Πολυτεχνείου. Η πρυτανεία υπενθυμίζει τη μείωση του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος και τη δραστική μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, «η οποία εκτιμάται ότι το 2012 θα φτάσει μόλις το 30% των πιστώσεων του 2008»! Το ΕΜΠ ζητά αναθεώρηση της ΚΥΑ και διαμόρφωση ενός νέου «βιώσιμου σχεδίου».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: