Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Τα Γερμανικά στα σχολεία της Ευρώπης δεν τα θέλει σχεδόν κανένας

Τα Γερμανικά, ως Ξένη Γλώσσα, γίνονται όλο και λιγότερο δημοφιλή στους μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο. Έτσι έπεσε ραγδαία το ποσοστό συμμετοχής των
μαθητών στο μάθημα αυτό  στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, από το 86 στο 44 %.  Στο Λουξεμβούργο παραμένουν ακόμα τα Γερμανικά ως υποχρεωτική ξένη γλώσσα με αρκετά υψηλό ποστοστό δημοφιλίας των μαθητών.
Ακόμα και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα Γερμανικά είχαν πάντα μια θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τώρα όλο και λιγότερο συμπεριλαμβάνονται σ΄αυτό. Στη Δανία, για παράδειγμα, από το 50 % κατέβηκε το ποσοστό  προσφοράς των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα στο 35 %. Χειρότερη είναι ακόμα η εικόνα και στα λεγόμενα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπου τα Γερμανικά είχαν πάντα μια αξιοπρόσεχτη προτίμηση, τα ποσοστά έπεσαν σημαντικά: Στη Σλοβενία  (69 %), στη Σλοβακία (65%), στην Τσεχία (61%) και στην Πολωία (52%). Μιλάμε για στατιστικές που έγιναν στις χώρες εκείνες, όπου τα Γερμανικά είναι στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (χωρίς τα επαγγελματικά σχολεία).
kapistri

Δεν υπάρχουν σχόλια: