Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Το EIT θα δημιουργήσει περισσότερους Κόμβους Καινοτομίας

 
Tο Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) εντείνει τις προσπάθειές του για την προώθηση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ΕΕ με τη δημιουργία έξι νέων διασυνοριακών Κόμβων Καινοτομίας, γνωστών ως Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KΓΚ), το 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε προϋπολογισμό 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει το EIT να επεκτείνει και να εδραιώσει την ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων ΚΓΚ οι οποίες επικεντρώνονται στην κλιματική αλλαγή, στη βιώσιμη ενέργεια και στις ΤΠΕ. 


Η κύρια αποστολή του EIT, το οποίο ιδρύθηκε το 2008 ως αυτόνομος οργανισμός της ΕΕ, είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών με τη συνένωση των προσπαθειών άριστων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για την εξέταση των σημαντικότερων κοινωνικών προκλήσεων. Επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του με τη βοήθεια των ΚΓΚ, μιας πρωτοπόρου ιδέας των διασυνοριακών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Tο EIT έχει τη διοικητική έδρα του στη Βουδαπέστη, ενώ οι ΚΓΚ λειτουργούν από 16 τόπους σε όλη την Ευρώπη, από τη Βαρκελώνη έως τη Στοκχόλμη. 
http://greekinnovation.blogspot.com/2011/12/eit.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: