Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Η κυρία Διαμαντοπούλου έρχεται να αποκεφαλίσει και την Ιστορία του έθνους...

Ιστορία μου… αμαρτία μου…
thumb
Το σημερινό σημείωμα να εκληφθεί ως σχεδίασμα για μια σειρά κειμένων που θα ακολουθήσουν (από τις στήλες της εφημερίδας κυρίως) με θέμα την κατάργηση του μαθήματος της Ιστορίας.
Αυτή η λογική της μεταπολίτευσης των υπεραπλουστεύσεων, των περικοπών και των εκπτώσεων στον χώρο της Παιδείας έχει

Φόνος και δικαίση του πρότυπου σχολείου

Λιάνα Γούτα

Κάτι, ίσως, άρχισε να αλλάζει στα πράγματα. Κάτι, ίσως, άρχισε να αλλάζει στη νοοτροπία μας. Είναι μήπως που νιώθουμε τον τελευταίο καιρό ότι έχουμε πιάσει πάτο και θέλουμε λίγο να

ΑΠΘ: Στον «αέρα» τα μαθήματα εξαιτίας κτιριακού προβλήματος

Την άμεση επίλυση του κτιριακού της προβλήματος ζητά από τις πρυτανικές αρχές, η Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι δεν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (στις 7

«Το διπλό βιβλίο» - μεταφραστικές και άλλες δυσκολίες

Γιώργος Βραζιτούλης στο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Το εξώφυλλο του Διπλού βιβλίου, εκδόσεις Volk und Welt

Ο Γιώργος Βραζιτούλης διηγείται την ιστορία των εκδόσεων των βιβλίων του Δημήτρη Χατζή στην Ανατολική Γερμανία. Στις 23 Δεκεμβρίου 2010 δημοσιεύσαμε τα σχετικά με την έκδοση του βιβλίου «Το τέλος της μικρής μας πόλης». Σήμερα ακολουθεί το «Διπλό Βιβλίο».