Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Το εφικτό

Καμία διαβούλευση δεν θα ευοδωθεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, και καμία συνεννόηση, για κανένα άσυλο, δεν θα υπάρξει, αν δεν αναγνωρισθεί και καταλογισθεί σε αμφότερα τα μέρη το