Σοβαρό οικονομικό πρόβλημα φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ, εξαιτίας της καθυστερημένης καταβολής της χρηματοδότησης, αλλά και από ελλειμματικό προϋπολογισμό λόγω αυξημένων δαπανών και μείωσης των εσόδων.