Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΕΝΕΡΓΩΣ: Ανδροκρατική Βουλή

Του Κώστα Γουλιάμου*
«Μπορούσα να αμύνομαι Τώρα το λεω μοναξιά» Ελένη Βακαλό 
Η Βουλή είναι γένους... αρσενικού! Η νέα σύνθεση της Βουλής υποδηλοί πως η ανδροκρατία στην πολιτική παραμένει στοιχείο ακλόνητο. Έτσι, παρά το μήνυμα της Πολιτείας για μια πιο

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Βουλευτικές εκλογές

Του Στέφανου Κωνσταντινίδη*
Τις εκλογές της περασμένης Κυριακής θα μπορούσε κανείς να τις αναλύσει σε πολλά επίπεδα.
Θα περιοριστούμε σε κάποια σημεία που θεωρούμε ότι έχουν τη σημασία τους.

«Μάθηση και Τεχνολογία»

Μέσω του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» θα αναπτυχθεί μια κοινότητα εκπαιδευτικών και σχολείων, που θα έχει ως στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους να διαχειρίζονται τις τεχνολογικές καινοτομίες ώστε να βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το δίκτυο αυτό βασίζεται στη