Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΕΝΕΡΓΩΣ: Ευρωεπίτροποι: Οι κροίσοι στην κρίση

Του Κώστα Γουλιάμου*
Το ερώτημα, αν και παλαιό, (απο)δεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι έχει διαχρονικό νόημα: γιατί η Ε.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι ίδιοι οι θεσμοί της, οι διαδικασίες και οι αποφάσεις της είναι τόσο