Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες στο POLYTROPON

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Wiesbaden

Περισσότερες πληροφορίες στο POLYTROPON

3 και 11-13 Νοεμβρίου: Συνέδριο για τη Μαθηματική Μοντελοποίηση, στην Αθήνα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για πολλούς επιστήμονες - και εκτός μαθηματικών - προδιαγράφεται το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο