Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Νέα... παλέτα απαιτήσεων για την Καλών Τεχνών

Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται τον Σεπτέμβριο
Νέα... παλέτα απαιτήσεων για την Καλών Τεχνών
Χρήσιμες πληροφορίες για τους μελλοντικούς ζωγράφους, χαράκτες και γλύπτες της χώρας μας θα δώσουμε σήμερα στο «ΕΘΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ», καθώς οι ταλαντούχοι αυτοί μαθητές εισάγονται στη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας μέσω εισιτήριων εξετάσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μάλιστα τώρα πια άλλαξε και ο τρόπος εισαγωγής των νέων σπουδαστών με υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.
Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και τις προκηρύσσει η Σύγκλητος της σχολής.
Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοστελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο τμήμα εικαστικών σπουδών έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι: Αίτηση συμμετοχής, τίτλος σπουδών και δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.
Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Εξετάσεις φαντασίας και... πειθαρχίας
Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας.
Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευθύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.
Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).
Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα τον βαθμό δέκα (10) και βάση τον βαθμό πέντε (5).
Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
Οι δοκιμασίες των υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει ως υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων.
Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι
Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:
Ένα μέχρι δύο (1-2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο - άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,
Ένα μέχρι δύο (1-2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού-σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,
Μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και
Μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον υποψήφιο έργα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: