Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Τα εννιά νέα προγράμματα σπουδών

Ποια είναι τα υποχρεωτικά και ποια
 τα επιλεγόμενα μαθήματα στα νέα Λύκεια
Φωτογραφία
Η νέα δομή και το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Παιδείας, Γιώργο Δημοσθένους, την περασμένη Δευτέρα. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πρότασης, αφορά στη δημιουργία Γενικών και
Τεχνολογικών Λυκείων τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα Ενιαία και τις Τεχνικές Σχολές. Όπως τονίζεται στο εισαγωγικό σημείωμα, «αδιαπραγμάτευτος στόχος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει η υλοποίηση της δέσμευσης, απέναντι στην κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά, πως σε λίγα χρόνια, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, θα αναγνωρίζεται εκ των πραγμάτων (de facto) ότι τα Λύκειά μας (είτε Γενικά είτε Τεχνολογικά) έχουν τόσο ψηλό επίπεδο ώστε όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που αποφοιτούν από αυτά μπορούν, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς ανάγκη απόκτησης επιπλέον προσόντων πέραν από το απολυτήριο και χωρίς ανάγκη για παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, να φοιτήσουν με επιτυχία σε όποιο πανεπιστήμιο του κόσμου και αν επιλέξουν».
Το Υπουργείο, λοιπόν, θεωρεί ότι ο φιλόδοξος αυτός στόχος, θα επιτευχθεί μέσα από τα νέα προγράμματα εμβάθυνσης που παρατίθενται πιο κάτω, μαζί με τα μαθήματα που περιλαμβάνει το καθένα από αυτά.
Τι θα ισχύσει στο Γενικό Λύκειο
Στη Β’ και Γ’ Γενικού Λυκείου θα προσφέρονται εφτά Προγράμματα Εμβάθυνσης από τα οποία οι μαθητές θα επιλέγουν ένα στη βάση των ενδιαφερόντων και των κλίσεών τους. Τα προγράμματα αυτά θα αντικαθιστούν τα όσα ισχύουν σήμερα στο Ενιαίο Λύκειο και θα στοχεύουν στην εμβάθυνση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια, που θα επιλέγει ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα Εμβάθυνσης, θα παρακολουθεί δύο υποχρεωτικά μαθήματα που θα έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών που επέλεξε και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει:
(α) Ένα ή δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής από κατάλογο που καθορίζεται για κάθε Πρόγραμμα Εμβάθυνσης και (β) Ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από έναν κοινό κατάλογο μαθημάτων για όλα τα Προγράμματα Εμβάθυνσης νοουμένου ότι από τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής επέλεξε ένα μόνο μάθημα.
Από τα πιο πάνω εξαιρείται το Πρόγραμμα των Θετικών Επιστημών για το οποίο τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν είναι δύο αλλά ένα.
Πιο κάτω παρατίθενται τα εφτά προγράμματα εμβάθυνσης και τα μαθήματα του καθενός: 1Κλασσικών Σπουδών: Τα δυο υποχρεωτικά μαθήματα είναι Αρχαία Ελληνικά και Ιστορία. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Λατινικά, Ξένη Γλώσσα, Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο, Μαθηματικά και Πολιτική Οικονομία. 2Τεχνών: Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι το Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο και η Ιστορία. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο και Γραφικές Τέχνες.
3Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι Ιστορία και μια Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Λατινικά, Ξένη Γλώσσα, δεύτερη Ξένη Γλώσσα, Πολιτική Οικονομία, Αρχαία Ελληνικά και Βιολογία.
4Θετικών Επιστημών: Υποχρεωτικό μάθημα είναι τα Μαθηματικά. Τα δε μαθήματα περιορισμένης επιλογής είναι: Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Τεχνολογία. 5Βιοεπιστημών: Τα δυο υποχρεωτικά μαθήματα είναι η Βιολογία και η Χημεία. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα και Τεχνολογία. 6Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Υποχρεωτικά μαθήματα τα Μαθηματικά και η Πολιτική Οικονομία. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Λογιστική, Πληροφορική, Φυσική, Ξένη Γλώσσα και Ιστορία.
7Εμπορίου - Τουριστικών Επιστημών και Υπηρεσιών: Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι Ξένη Γλώσσα και Λογιστική. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Πολιτική Οικονομία, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Ξενοδοχειακές Τέχνες, Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία και Μαθηματικά.
Τι θα ισχύσει στο Τεχνολογικό Λύκειο
Προσφορά στη Β’ και Γ’ Γενικού Λυκείου τεσσάρων Προγραμμάτων Εμβάθυνσης από τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα επιλέγουν ένα στη βάση των ενδιαφερόντων και των κλίσεών τους. Αυτά θα αντικαθιστούν τα όσα ισχύουν σήμερα τόσο στη Θεωρητική όσο και στην Πρακτική Κατεύθυνση των Τεχνικών Σχολών και θα στοχεύουν στην εμβάθυνση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε μαθητής που θα επιλέγει ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα Εμβάθυνσης, θα παρακολουθεί δύο υποχρεωτικά μαθήματα που θα έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών που επέλεξε και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει:
(α) Ένα ή δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής από κατάλογο που καθορίζεται για κάθε Πρόγραμμα Εμβάθυνσης και (β) Ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από έναν κοινό κατάλογο μαθημάτων για όλα τα Προγράμματα Εμβάθυνσης νοουμένου ότι από τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής επέλεξε ένα μόνο μάθημα.
Από τα πιο πάνω εξαιρείται το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο θα αντικαθιστά τα όσα ισχύουν σήμερα για τα παιδιά που επιλέγουν την Πρακτική Κατεύθυνση των Τεχνικών Σχολών και θα στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των παιδιών που θα επιλέξουν, μετά το σχολείο, να ακολουθήσουν αμέσως, χωρίς επιπλέον σπουδές, επαγγελματική σταδιοδρομία.
Κάθε μαθητής ή μαθήτρια, που θα επιλέγει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα παρακολουθεί, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που θα επιλέγουν ένα από τα υπόλοιπα τρία Προγράμματα Εμβά[ θυνσης, ένα κοινό πρόγραμμα Ανθρωπιστικής και Κοινωνικής Παιδείας και μια σειρά μαθημάτων εμβάθυνσης/ εξειδίκευσης (υποχρεωτικών, περιορισμένης επιλογής και ελεύθερης επιλογής). Η διαφοροποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος από τα υπόλοιπα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα παιδιά που θα το επιλέγουν θα αφιερώνουν περισσότερες διδακτικές περιόδους σε μαθήματα εμβάθυνσης/ εξειδίκευσης.
Τα προγράμματα και τα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
1Πολυτεχνικών Σπουδών: Υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Χημεία, Πληροφορική Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο, Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονικά - Μηχανική Η/Υ και Μηχανική Οχημάτων.
2Τεχνών: Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι το Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο και η Ιστορία. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο και Γραφικές Τέχνες.
3Εμπορίου - Τουριστικών Επιστημών και Υπηρεσιών: Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι Ξένη Γλώσσα και Λογιστική. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: Πολιτική Οικονομία, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Ξενοδοχειακές Τέχνες, Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία και Μαθηματικά 4Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Όλα οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες της πρακτικής κατεύθυνσης.
ΑρχαίαΙστορίαΛατινικάΛογοτεχνία Αγωγή του ΠολίτηΚοινωνιολογίαΛογική ΦιλοσοφίαΨυχολογία Ξένη ΓλώσσαΓραφικές Τέχνες Ελεύθερο ΣχέδιοΑρχιτεκτονικό Σχέδιο ΘέατροΙστορία Τέχνης ΦωτογραφίαΘέματα Μουσικής ΜαθηματικάΦυσική ΧημείαΒιολογία ΓεωγραφίαΟλυμπιακή Παιδεία Φυσική ΑγωγήΟικογεν. Αγωγή Δίκτυα Η/ΥΠληροφορική ΤεχνολογίαΛογιστική Πολιτική ΟικονομίαΔιοικ. Επιχειρήσεων ΕμπορικάΣχεδίαση με Η/Υ Σχέδιο ΚοσμημάτωνΔιακοσμητική Σχέδιο ΜόδαςΞύλινες Δημιουργίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: