Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, ΙΕΚ και ΚΕΚ

Ρεπορτάζ Δήμητρα Σκούφου

Την άρση των περιορισμών σε επαγγέλματα του κλάδου της Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα στο καθεστώς αδειοδοτήσεων φροντιστηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ΙΕΚ, Κέντρων
Ελευθέρων Σπουδών, αλλά και της άσκησης του επαγγέλματος του καθηγητή ξένων γλωσσών προτείνει με γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε τα αιτήματα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την απελευθέρωση επαγγελμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης και προτείνει:
n Για τους καθηγητές σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών εισηγείται την άρση των περιορισμών που ισχύουν καθώς δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Συγκεκριμένα προτείνει να καταργηθεί η υποχρέωση της ανανέωσης κάθε χρόνο της σχετικής άδειας των καθηγητών, ενώ η επικαιροποίηση του φακέλου κάθε καθηγητή να γίνεται μόνον όταν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων του ή αλλαγή των δικαιολογητικών που απαιτεί ο νόμος.
n Για τα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει να μην αλλάξει το ισχύον καθεστώς και να διατηρηθεί η επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν λάβει άδεια διδασκαλίας και επιθυμούν να διδάξουν σε ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, θεωρεί ότι πρέπει να παύσουν περιορισμοί που αφορούν την ιθαγένεια και τα τυπικά προσόντα του ιδρυτή, γεωγραφικές αποστάσεις και ανώτατο αριθμό ίδρυσης εκπαιδευτήριων.
n Για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών προτείνει να μην αλλάξει το ισχύον καθεστώς. Ωστόσο, ζητά παύση των περιορισμών που αφορούν την ιθαγένεια και τα τυπικά προσόντα του ιδρυτή.
n Για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης προτείνει να μπορούν να διαφημίζονται.
n Για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εισηγείται να αποσυνδεθεί η χορήγηση της πιστοποίησης από τις βαθμολογήσεις του Κέντρου και προτείνει να χορηγείται μόνο ύστερα από έλεγχο ότι πληρούνται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
n Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης προτείνει να παύσουν περιορισμοί που αφορούν την ιδιότητα του ιδρυτή, την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αλλά και την υποχρέωση κάθε χρόνο ανανέωσης συνεργασιών με ιδρύματα που εξωτερικού, όταν υπάρχουν. Ωστόσο, προτείνει περιορισμό στην επιλογή των καθηγητών όσον αφορά τα προσόντα τους.
n Για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών προτείνει να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς.
n Για τους καθηγητές που διδάσκουν κατ' οίκον προτείνει την κατάργηση της υποχρεωτικής άδειας που απαιτεί το ισχύον πλαίσιο, ενώ σημειώνει ότι η επικαιροποίηση του φακέλου του καθηγητή πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: