Συγγραφείς αυτού του ιστολογίου είναι ο καθένας από μας, που έχει να πει, να παρατηρήσει και να σχολιάσει κάτι για τα θέματα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ενυπόγραφα θέματα για ανάρτηση γίνονται απλά με ηλεκτρικό μήνυμα στη διεύθυνση:kapistri@gmail.com και δημοσιεύονται χωρίς λογοκρισία. Τα σχόλια είναι ελεύθερα για τον καθένα, ακόμα και ανώνυμα!

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Τι δείχνει μια διαφορετική ανάλυση του νέου ωρολογίου προγράμματος

Πόσος χρόνος αναλογεί σε κάθε μάθημα 
με το υφιστάμενο και το προτεινόμενο σύστημα
Φωτογραφία
Σε λιγότερο από δυο εβδομάδες ξεκινά ο διάλογος των εκπαιδευτικών εταίρων επί της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων. Το σχέδιο του υπουργείου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα πίνακα όπου παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. Μια διαφορετική ανάλυση για το προτεινόμενο ωρολόγιο καταθέτει σήμερα στον «Φ» ο μαθηματικός και βοηθός διευθυντής α΄ Δημήτρης Χανδριώτης. Στην εισήγησή του παρουσιάζει την κατανομή των διδακτικών περιόδων του γυμνασίου στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (ΟΕCD), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU21) και της Κύπρου - με βάση το υφιστάμενο και το προτεινόμενο σύστημα. Για σκοπούς σύγκρισης ο κ. Χανδριώτης ομαδοποιεί τα μαθήματα σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες του ΟΟΣΑ και συγχρόνως βρίσκει το ποσοστό (επί τοις εκατό) που αναλογεί σε κάθε μάθημα με βάση το συνολικό αριθμό των διδακτικών περιόδων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ για παράδειγμα στον πίνακα του Υπουργείου δεν παρουσιάζεται μείωση στις ώρες διδασκαλίας των Μαθηματικών, με την ανάλυση του κ. Χανδριώτη φαίνεται ότι ο χρόνος που αναλογεί στο μάθημα μειώνεται (από τη στιγμή που αυξάνεται το σύνολο των περιόδων διδασκαλίας, χωρίς όμως αντίστοιχη αύξηση στις ώρες των Μαθηματικών). Βρίσκει, επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι στον πίνακα του υπουργείου οι ώρες των Ελληνικών αυξάνονται, ο ποσοστιαίος χρόνος που τους αναλογεί στο νέο ωρολόγιο μειώνεται!
Η παρουσίαση τουΔημήτρη Χανδριώτη
Τα στοιχεία για τις χώρες μέλη του ΟΕCD και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται στο 2009 και τα πήρα από την έκδοση Εducation ata glance του ΟΕCD 2011 και συγκεκριμένα από το Chapter D: «Τhe learning environmentand organisation ofschools». Τα στοιχεία όσον αφορά την υφιστάμενη κατανομή των διδακτικών περιόδων στο γυμνάσιο και στο λύκειο και την προτεινόμενη κατανομή στα δημόσια σχολεία της Κύπρου, τα πήρα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπου αναρτήθηκε από τις 23 Ιανουαρίου η πρόταση του υπουργείου για τη νέα δομή και το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομαδοποίηση των μαθημάτων στον πίνακα έγινε για σκοπούς σύγκρισης και εξαγωγής συμπερασμάτων σύμφωνα με τους πίνακες του ΟΕCD.
Από τον πίνακα αυτό βγαίνουν κατά τη γνώμη μου τα πιο κάτω συμπεράσματα:
?Τα φιλολογικά μαθήματα των Νέων Ελληνικών και Αρχαίων Ελληνικών και με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα που τα μειώνει κάπως είναι ευνοούμενα. Θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί για μια χώρα σαν την Κύπρο που είναι υπό κατοχή.
?Τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά κ.ά.) είναι και με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα με τη μικρή μείωση κοντά στον μέσο όρο των άλλων χωρών.
?Τα μαθήματα της Πληροφορικής και του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι τόσο με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ευνοούμενα σε μεγάλο βαθμό.
?Τα μαθήματα της Τέχνης και της Μουσικής είναι και με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα κοντά στον μέσο όρο των άλλων χωρών. ?Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι και με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα με τη μικρή μείωση κοντά στον μέσο όρο των άλλων χωρών.
?Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι και με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα πιο πάνω από τον μέσο όρο των άλλων χωρών αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.
?Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας είναι και με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ευνοούμενο.
?Το μάθημα των Μαθηματικών θα έπρεπε τόσο στο υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και στο προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα να είναι δεύτερο (μαζί με τις Ξένες Γλώσσες) μετά τα Φιλολογικά μαθήματα των Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα τα Μαθηματικά είναι τρίτο μάθημα πολύ πιο πίσω από τις Ξένες Γλώσσες. Με βάση τώρα το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα τα Μαθηματικά πέρασαν στην πέμπτη θέση (!) και Φυσική, Χημεία και Βιολογία στη δεύτερη θέση, οι Ξένες Γλώσσες στην τρίτη θέση και τα SocialStudies(Γεωγραφία, Ιστορία και Πολιτική Αγωγή) στην τέταρτη θέση.
Ενδεικτικά παραδείγματα
Άρα αυτοί που συνέταξαν το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα καθήλωσαν τα Μαθηματικά στο 10%, δηλαδή 3,5 μονάδες πιο πίσω από το 13,5% που έπρεπε να είναι, και έτσι το μάθημα από την τρίτη θέση που άδικα κατέχει με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα το κατέβασαν ακόμα πιο κάτω, στην πέμπτη θέση, με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με το ποσοστό 10% για το μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σύγκριση με όλες τις χώρες που βρίσκονται στον πίνακα ΟΕCD. Τα Μαθηματικά με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν συνολικά 20 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου (4 περιόδους στην Α΄ Γυμνασίου, 3 στη Β’ Τάξη, 4 στη Γ΄ Τάξη, επίσης 4στην Α΄ Λυκείου, 3 στη Β’ Λυκείου και 2 στη Γ΄ Λυκείου). Τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν συνολικά 20 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου (Φυσική 8 περιόδους, Χημεία 4 περιόδους, Βιολογία 5 περιόδους και Γεωγραφία 3 περιόδους).
Τα Μαθηματικά με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν και πάλι συνολικά 20 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου (4 περιόδους στην Α΄ Γυμνασίου, 4 στη Β΄ Γυμνασίου, 4 στη Γ΄ Γυμνασίου, 4 περιόδους στην Α΄ Λυκείου, 2 στη Β΄ Λυκείου και 2 στη Γ΄ Λυκείου). Τα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν συνολικά 33 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου (Φυσική 12 περιόδους, Χημεία 6 περιόδους, Βιολογία 8 περιόδους και Γεωγραφία 7 περιόδους).
Τα Μαθηματικά με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν 20 από τις 182 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου, δηλαδή ποσοστό 11%. Με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα τα Μαθηματικά έχουν 20 από τις 200 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου, δηλαδή ποσοστό 10%. Από την άλλη τα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν 20 από τις 182 περιόδους στο γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου δηλαδή ποσοστό 11%. Με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα τα τέσσερα αυτά μαθήματα έχουν 33 από τις 200 περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου δηλαδή ποσοστό 16.5%.
Άρα τα Μαθηματικά από το 11% πάνε στο 10% και τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας από το 11% στο 16,5%. Έτσι για τα Μαθηματικά έχουμε μείωση 9,1% και για Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωγραφία έχουμε αύξηση 50%.
Η άλλη πρόταση του Δημήτρη Χανδριώτη ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑμε βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα θα έπρεπε να έχουν15 περιόδους στο γυμνάσιο (5 στην Α΄ Γυμνασίου, 5 στην Β΄ Γυμνασίου και 5 στην Γ΄ Γυμνασίου) δηλαδή ένα ποσοστό 13,5%. Στον Κοινό Κορμό του Λυκείου με βάση το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα θα έπρεπε να έχουν 5 περιόδους στην Α΄ Τάξη, 3 περιόδους στην Β΄ Τάξη και 2 περιόδους στην Γ΄ Τάξη. Άρα συνολικά στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου έπρεπε να έχουν 25 περιόδους από τις 182 συνολικά, δηλαδή ένα ποσοστό 13,7%. Με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα αν θεωρήσουμε ότι παραμένουν 15 περίοδοι στο Γυμνάσιο και 10 στον Κοινό Κορμό του Λυκείου, τότε θα έχουμε 15 στις 120 συνολικά περιόδους στο Γυμνάσιο δηλαδή ένα ποσοστό 12,5% και 25 στις 200 συνολικά περιόδους στο Γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου, δηλαδή ένα ποσοστό 12,5%.
Συγκεκριμένα, πρότασή μου είναι οι 13 επιπρόσθετες περίοδοι που με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα δίνονται στα μαθήματα Φυσική (+4), Χημεία (+2), Βιολογία (+3) και Γεωγραφία (+4) να περιοριστούν σε 7 ως εξής : Φυσική (+2), Χημεία (+1), Βιολογία (+2) και Γεωγραφία (+2). Οι άλλες 6 περίοδοι να δοθούν στα Μαθηματικά (+5) και στα Αρχαία Ελληνικά (+1, από όπου έχει γίνει αφαίρεση).
Έτσι, με βάση την πρότασή μου, ο νέος πίνακας κατανομής των διδακτικών περιόδων στο γυμνάσιο και στον Κοινό Κορμό του Λυκείου (βλ. τελευταία στήλη του πίνακα ) θα είναι πολύ κοντά στον πίνακα των χωρών-μελών του ΟΕCD και της ΕΕ. Με βάση την ανάλυσή μου το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνει δεκτό ως έχει, διότι διατηρεί και μεγαλώνει τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στα δημόσια σχολεία της Κύπρου σε σχέση με τις διδακτικές περιόδους των διαφόρων μαθημάτων και ιδιαίτερα των Μαθηματικών.
Πρέπει επίσης κατά τη γνώμη μου άμεσα να δραστηριοποιηθεί ο Σύνδεσμος Μαθηματικών Κύπρου και η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, αλλά και η Επιθεώρηση των Μαθηματικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: